Gå til indhold

Analyser og undersøgelser fra Overlægeforeningen

Oversigt over analyser og undersøgelser foretaget af Overlægeforeningen om medlemmernes arbejdsvilkår.

Afvandring fra den offentlige psykiatri (januar 2024)

Arbejdsvilkårsundersøgelse - delrapport om arbejdstid og bibeskæftigelse (januar 2024) (pdf)

Arbejdsvilkårsundersøgelse - delrapport om ønsker til pensionsalder (september 2023) (pdf)

Arbejdsvilkårsundersøgelse - delrapport om overflødige arbejdsopgaver (september 2023) (pdf)

Afvandring fra offentlig til privat psykiatri kvalitativ (sommeren 2022) (pdf)

Afvandring fra offentlig til privat (psykiatri sommeren 2022) (pdf)

Arbejdsvilkårsundersøgelse - deltidsrapport om stress (juni 2022) (pdf)

Undersøgelse af ubesatte speciallægestillinger på landets sygehuse 4. kvartal 2021 - juni 2022 (pdf)

Psykiatri - brug af kliniske retningslinjer - december 2021 (pdf)

Arbejdsvilkårsundersøgelsen 2020 - samlet - december 2021 (pdf)

Travlhed og underbemanding fører til forværring af tilstand for patienter og utilsigtede hændelser - oktober 2021 (pdf)

Arbejdsvilkårsundersøgelsen del IV: Travlhed og personalemangel betyder for tidlig udskrivning, aflysninger og genindlæggelse af patienter - oktober 2021 (pdf)

Arbejdsvilkårsundersøgelsen del III: Overlæger har mindre tid til patienterne - september 2021 (pdf)

Rapport om krænkende handlinger - februar 2021 (pdf)

Rapport  om overlægers efteruddannelse (juni 2021) (pdf)

Arbejdsvilkårsundersøgelsen del II arbejdstid og bibeskæftigelse - 2020 (pdf)

Medlemstilfredshedsundersøgelse 2020 (pdf)

Sådan påvirker covid-19 overlægerne - maj 2020 (pdf)

Analyse af sundhedsplatformen overlægers tidsforbrug - februar 2020 (pdf)

Undersøgelse om aflysninger, overbelægning og for tidlig udskrivning 2019 (pdf) 

Forskningsrapport - Klinisk forskning svækkes på sygehusene - april 2019 (pdf)

Overlægen i virkeligheden. Hvad er en overlæge? Forår 2019 (pdf)

Implementering af SP i Region Sjælland - konsekvens for overlægernes tidsforbrug - januar 2019 (pdf)

Stor forskel i de kommunale sundhedstilbud - november 2018 (pdf)

Lægers arbejdsglæde falder pga Sundhedsplatformen - juli 2018 (pdf)

Arbejdsvilkårsundersøgelsen 2017 (pdf)