Gå til indhold

Kliniske professorers løn ansat på hospital/sygehus

Lønninger pr. 1. april 2024
Hovedansættelse på hospital/sygehus Tjenestemænd - kliniske professorer

Cheflæger/professor

Reguleringssats - 1,141109

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Løntrin 52   740.879 61.739,92
+ pensionsgivende tillæg 168.685,00 192.488 16.040,67
+ honorar fra universitetet (2 og 3) 172.700,00 212.087 17.673,92
Løn i alt   1.145.454 95.454,50

Ledende overlæge/ (specialeansvarlig overlæge*) professor

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Løntrin 52   740.879 61.739,92
+ pensionsgivende tillæg 115.190,00 131.444 10.953,67
+ honorar fra universitetet (2 og 3) 172.700,00 212.087 17.673,92
Løn i alt   1.084.410 90.367,50

* Speciallægeansvarlige overlæger der som en personlig ordning har aftalt at forblive specialeansvarlig overlæge i forbindelse med stillingskonvertering efter OK21.

Overlæger ansat efter 01.04.2021, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Grundløn 710.091,00 810.291 67.524,25
+ honorar fra universitetet (2 og 3) 172.700,00 212.087 17.673,92
+ fleksibilitetstillæg 16.532,00 18.865 1.572,08
Løn i alt   1.041.243 86.770,25

Overlæger ansat før 01.04.2021, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Grundløn 680.091,00 776.058 66.671,50
+ honorar fra universitetet (2 og 3) 172.700,00 212.087 17.673,92
+ fleksibilitetstillæg 16.532,00 18.865 1.572,08
Løn i alt   1.007.010 83.917,50

Fleksibilitetstillægget ydes til overlæger, der ikke varetager formaliseret vagt

Noter:
(1) Grundbeløb er pr. 31. marts 2018.
(2) Grundbeløb er pr. 31. marts 2012.
(3) Arbejdsgiver indbetaler 15 pct af honoraret til pension.