Gå til indhold

Kliniske professorers løn ansat på hospital/sygehus

Lønninger pr. 1. oktober 2023
Hovedansættelse på hospital/sygehus Tjenestemænd - kliniske professorer


Cheflæger/professor

Reguleringssats - 1,09722

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Løntrin 52   712.383,00 59.365,25
+ pensionsgivende tillæg 168.685,00 185.085,00 15.423,75
+ honorar fra universitetet (2 og 3) 172.700,00 200.193,00 16.682,75
Løn i alt   1.097.661,00 91.471,75

Ledende overlæge (specialeansvarlig overlæge)*/professor

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Løntrin 52   712.383,00 59.365,25
+ pensionsgivende tillæg 115.190,00 126.389,00 10.532,42
+ honorar fra universitetet (2 og 3) 172.700,00 200.193,00 16.682,75
Løn i alt   1.038.965,00 86.580,42

* Speciallægeansvarlige overlæger der som en personlig ordning har aftalt at forblive specialeansvarlig overlæge i forbindelse med stillingskonvertering efter OK21.

Overlæger, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Grundløn 710.091,00 779.126,00 64.927,17
+ honorar fra universitetet (2 og 3) 172.700,00 200.193,00 16.682,25
+ fleksibilitetstillæg 16.532,00 18.139,00 1.511,58
Løn i alt   997.458,00 83.121,50

Fleksibilitetstilægget ydes til overlæger, der ikke varetager formaliseret vagt

Noter:
(1) Grundbeløb er pr. 31. marts 2018.
(2) Grundbeløb er pr. 31. marts 2012.
(3) Arbejdsgiver indbetaler 15 pct af honoraret til pension.