Gå til indhold

Kliniske professorers løn ansat på hospital/sygehus

Lønninger pr. 1. januar 2023
Hovedansættelse på hospital/sygehus Tjenestemænd - kliniske professorer


Cheflæger/professor

Reguleringssats - 1,091976

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Løntrin 52   708.979,00 59.081,58
+ pensionsgivende tillæg 168.685,00 184.200,00 15.350,00
+ honorar fra universitetet (2 og 3) 172.700,00 196.431,00 16.369,25
Løn i alt   1.089.610,00 90.800,83

Ledende overlæge (specialeansvarlig overlæge)*/professor

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Løntrin 52   708.979,00 59.081,58
+ pensionsgivende tillæg 115.190,00 125.785,00 10.482,08
+ honorar fra universitetet (2 og 3) 172.700,00 196.431,00 16.369,25
Løn i alt   1.031.195,00 85.932,92

* Speciallægeansvarlige overlæger der som en personlig ordning har aftalt at forblive specialeansvarlig overlæge i forbindelse med stillingskonvertering efter OK21.

Overlæger, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Grundløn 710.091,00 775.402,00 64.616,83
+ honorar fra universitetet (2 og 3) 172.700,00 196.431,00 16.369,25
+ fleksibilitetstillæg 16.532,00 18.9053,00 1.504,42
Løn i alt   989.886,00 82.490,50

Fleksibilitetstilægget ydes til overlæger, der ikke varetager formaliseret vagt

Noter:
(1) Grundbeløb er pr. 31. marts 2018.
(2) Grundbeløb er pr. 31. marts 2012.
(3) Arbejdsgiver indbetaler 15 pct af honoraret til pension.