Gå til indhold

Tilbagebetaling af for meget udbetalt løn

Hvis du har fået for meget udbetalt i løn, vagthonorering eller pension, skal du som udgangspunkt betale dette tilbage, evt. efter aftale om afdrag over en passende periode.

Arbejdsgiveren kan forlange for meget udbetalt løn tilbagebetalt, da du som lønmodtager alene har krav på den løn, der er aftalt. Der kan altid kræves tilbagebetaling, hvis du vidste eller burde have indset, at der blev udbetalt for meget i løn, pension mv. Det er derfor vigtigt, at du læser din lønseddel og gør arbejdsgiveren opmærksom på fejl i lønudbetalinger.

Der kan være tilfælde, hvor lønnen ikke kan kræves tilbagebetalt, bl.a. hvis modtageren har været i begrundet god tro. 

Juraen om for meget udbetalt løn er ikke lovreguleret, men baserer sig på obligationsrettens almindelige uskrevne grundsætning om tilbagesøgning (condictio indebiti) samt retspraksis på området.

Du kan henvende dig til sekretariatet for at få en konkret vurdering af et krav om tilbagebetaling, og om der f.eks. kan være forhold, der taler for, at du har været i god tro