Gå til indhold

KL og PLO i fælles udspil: Sådan sikrer vi et godt, nært og lettilgængeligt sundhedsvæsen for alle borgere i Danmark

Nyhed PLO

Den kommende sundhedsreform bør udvikle, styrke og prioritere det nære sundhedsvæsen tæt på danskerne, deres liv og deres hverdag. Sådan lyder det fra KL og PLO, der nu fremlægger deres fælles bud på, hvordan man bør indrette det nære sundhedsvæsen fremover.

Vejen til et bedre sundhedsvæsen går ikke gennem mere centralisering. I stedet bør den kommende sundhedsreform flytte sundhedsvæsenet endnu tættere på danskerne, deres liv og deres hverdag.
 
Så klart er budskabet fra KL og Praktiserende Lægers Organisation, PLO, som nu kan præsentere deres fælles udspil til, hvordan kommuner og almen praksis sammen kan udvikle, styrke og prioritere det nære sundhedsvæsen. 
 
Udspillet rummer blandt andet 10 konkrete forslag til, hvordan man kan om-stille sundhedsvæsenet, så det i langt højere grad møder borgerne med tidlige indsatser, sikrer en bedre lægedækning i hele landet og øger borgernes tilgængelighed til deres praktiserende læge.

Forslagene fungerer samtidig som KL og PLO’s bud på, hvordan de 1.500 ekstra praktiserende læger, som det er aftalt, at der kommer frem mod 2035, kommer borgerne til størst mulig gavn.
 
Blandt andet foreslår KL og PLO, at der skal være fast lægedækning på midlertidige pladser og plejehjem, faste bostedslæger og et stærkere samarbejde mellem lokale læger og ældreplejen. Derudover skal de praktiserende læger være behandlingsansvarlige for borgere med kronisk sygdom og tovholdere for borgere med psykiske lidelser.

PLO og KL
PLO's formand, Jørgen Skadborg, og KL's fungerende formand for Sundheds- og Ældreudvalget, Sisse Marie Welling

Fungerende formand for Sundheds- og Ældreudvalget i KL, Sisse Marie Welling, siger:
 
- Danskerne, som de er flest, har brug for et sundhedsvæsen, der er tæt på deres hverdag og hjælper dem med at leve et godt og aktivt liv – også selvom man lider af kronisk sygdom, har en psykisk lidelse, eller at alderen trykker. Derfor er jeg glad for, at vi nu kan præsentere vores fælles bud på et nært sundhedsvæsen, hvor vores dygtige kommunale sygeplejersker og SOSU’er i tæt samarbejde med praktiserende læger møder danskerne med tidlige indsatser, stor tilgængelighed og en tårnhøj faglighed. Alt sammen i borgernes lokalområde og med udgangspunkt i det liv, de lever. Dét – og ikke centralisering og sygehustænkning – er vejen frem for vores sundhedsvæsen.
 
Formand for PLO, Jørgen Skadborg, siger:

- Når vi øger antallet af praktiserende læger, har vi gennem et tæt samarbejde mellem almen praksis og kommunerne en chance for både at omstille sundhedsvæsenet, så det i langt højere grad møder borgerne med tidlige indsatser, og styrke hjælpen til de borgere, som har størst behov. Det gælder blandt andet ældre på plejehjem, multisyge, psykisk syge og socialt udsatte. Samtidig kan vi sikre, at alle borgere igen kan få deres egen, faste læge, uanset hvor i landet de bor.

I udspillet foreslår KL og PLO desuden, at der bør være en national styring af, hvor nye ydernumre bliver placeret, og fælles forpligtelse på et sæt op-gaver, som lægen skal løse, ligesom det fremover bør være KL og PLO, der skal forhandle den nationale overenskomst om almen praksis.
 
Derudover ønsker parterne at styrke de fælles sundhedsklynger med markant mere selvstændig økonomi og beslutningskraft, så de er stedet, hvor man lokalt træffer beslutninger, prioriterer og forpligter hinanden på de fælles indsatser, der går på tværs af sundhedsvæsenets sektorer.
 
Udspillet fra KL og PLO vil nu blive sendt til Sundhedsstrukturkommissionen, der er nedsat af regeringen, og som forventes at præsentere sine anbefalinger i foråret 2024.

Læs udspillet her:

PLO og KL: Sådan styrker vi det nære sundhedsvæsen (pdf)