Gå til indhold

Klar styrkelse af lægers retssikkerhed i kommende epidemilov

Nyhed Lægeforeningen

Det er glædeligt, at det efter pres fra Lægeforeningen er lykkes at sikre både patienter og lægers retssikkerhed bedre i den kommende epidemilov, som et bredt flertal i Folketinget står bag. Vi har gentagne gange sendt høringssvar og været i dialog om at få lappet de huller i vores retssikkerhed, som vi kunne konstatere i de første udkast til en ny epidemilov.

Nu er der blevet lyttet. Ifølge den kommende epidemilov kan vi som læger blive pålagt at iværksætte bestemte undersøgelser og behandlinger, som i yderste konsekvens ikke er frivillige for patienterne, efter et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. I det oprindelige lovforslag var vi ikke sikret mod at få en klagesag ved Styrelsen for Patientklager eller Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn for at iværksætte de tiltag. Det er selvfølgelig uholdbart, og derfor er det positivt, at et flertal i Folketinget nu er indstillet på at fjerne mulighed for at klage over lægen i sådanne tilfælde. I stedet skal klagen rettes mod Styrelsen for Patientsikkerhed og behandles af det kommende nye ankenævn for epidemiloven. Det er en vigtig præcisering af vores retssikkerhed, som nu er tilføjet. Selve udførelsen af undersøgelsen eller behandlingen vil fortsat kunne prøves efter de regler, vi kender i dag, hvis en patient klager.


Samtidig er kravene til sundhedsfagligheden blevet skærpet i den nye epidemikommission, som skal rådgive regering og Folketinget om håndteringen af en epidemi.  Vi har fra lægeside påpeget behovet for at styrke sundhedsfagligheden i kommissionen, og det er der blevet lyttet til. Der er nu politisk flertal for, at kommissionen skal inddrage andre særligt sagkyndige som for eksempel lægevidenskabelige selskaber og sundhedsfaglige repræsentanter, inden der afgives indstilling om særligt vidtgående regler i forbindelse med bekæmpelse af epidemier.


Den nye epidemilov forventes vedtaget den 23. februar 2021 og skal træde i kraft den 1. marts 2021.