Gå til indhold

Kommende praktiserende læger vil ikke arbejde alene

Nyhed Yngre Læger

De fleste af de kommende praktiserende læger vil gerne eje deres egen praksis i fremtiden. Men ikke lige når de bliver færdige som speciallæger i almen medicin. Og ikke som solo-læger. Det viser en ny undersøgelse blandt hoveduddannelses- og speciallæger i almen medicin, som Yngre Læger har foretaget.

6 ud af 10 læger siger i undersøgelsen, at de forestiller sig, at de skal eje deres egen praksis. Men en tredjedel af dem, der gerne vil eje, vil ikke købe praksis lige når de er færdige som speciallæger. De ønsker i stedet at arbejde nogle år som ansatte læger. 

Herudover har en fjerdedel af hoveduddannelses- og speciallægerne i almen medicin ikke taget stilling til, om de vil eje egen praksis.

”Undersøgelsen viser, at vi står med en generation af læger, som ser mange forskellige muligheder i deres kommende arbejdsliv. At eje sin egen praksis sammen med andre læger er klart det mest ønskede scenarie, de yngre almenmedicinere har. Men der er samtidig et mindretal, der ikke har taget stilling til, hvad de vil, og som holder flere muligheder åbent. Det skal vi være opmærksomme på, for den primære sektor har et stort behov for, at speciallæger i almen medicin har lyst til at arbejde der,” siger Yngre Lægers formand, Helga Schultz.

Hun hæfter sig ved, at mange af lægerne i undersøgelsen siger, at de gerne vil starte med at være ansat som læge. Og meget gerne i en almen praksis.

”Interessen for at være ansat som speciallæge i en praksis har været stigende i løbet af de senere år. Så meget, at vi for tre år siden lavede en overenskomst for de ansatte speciallæger i almen praksis. Vi kan se, at rigtig mange ønsker denne mulighed i nogle år efter, at de bliver færdige som speciallæge. Og det giver også en rigtig god mulighed for at finde ud af, hvor og hvordan ens fremtidige lægeliv skal være,” siger Helga Schultz.

Kompagniskabspraksis

Den ideelle praksisform er ifølge hoveduddannelses- og speciallægerne en kompagniskabspraksis med 3-4 lægekolleger, hvor man har fælles patienter, fælles økonomi, fælles lokaler og fælles personale. Hele 72 procent peger på dette, mens kun 2 procent peger på solo-praksis.

”Hoveduddannelses- og speciallægerne i almen medicin vil have lægekolleger og oplever ikke solo-praksissen som særlig ideel. Det er klart, at regionerne er nødt til at tage dette i betragtning i planlægningen af den primære sektor i fremtiden,” siger Helga Schultz.

Balance mellem familieliv og arbejdsliv

Hun hæfter sig også ved, at den største bekymring i forhold til at eje en praksis er, om arbejdsbelastningen er for stor, og om der er risiko for at blive udbrændt.

”Arbejdsmiljøet er alfa og omega. Det gælder både for læger på hospitalerne og for lægerne i almen praksis. Familie og arbejdsliv skal hænge sammen, hvis man skal kunne holde til at arbejde som læge i mange år,” siger Helga Schultz og fortsætter:

”Vi ser det samme ønske om, at livet uden om arbejdet skal hænge sammen i forhold til, hvad der kan få de yngre almenmedicinere til at søge mod områder med lægemangel. Ligger praksissen i nærheden af ens bopæl? Har man mulighed for at arbejde på deltid? Og vil ens familie trives med beslutningen? Disse forhold topper listen.”

Undersøgelsen om lægernes ønsker til fremtidig beskæftigelse er foretaget blandt hoveduddannelseslæger og speciallæger under 60 år i april 2023.