Gå til indhold

Konfliktskabende stil fra regionen

Nyhed PLO

Region Nordjylland har valgt at køre en borgerrettet kampagne om, at man gerne må tale med sin læge om flere problemstillinger til samme konsultation. Det er regionen i sin gode ret til, men for os, der har vores daglige gang i en lægeklinik, er der intet nyt i det. Det er helt normalt, at vi kommer omkring mere end ét problem, når jeg sidder med en af mine patienter.

Af Charlotte Lønskov Jensen
Formand PLO-Nordjylland og praktiserende læge i Nibe

Men omvendt er det også helt normalt, at jeg må sige til en patient, at hun må bestille en ny tid, så vi kan få talt et helbredsproblem ordentligt igennem.

I praksis vil det altid være en konkret vurdering, der blandt andet afhænger af, hvor mange og hvor komplekse problemer patienten kommer med, og hvor mange patienter der sidder og venter på at komme til.

Man skal huske på, at der for lægen både er et arbejde, der skal gøres, før man sidder sammen med patienten, og også efter.  Vi skal sætte os ind i sygdomshistorien og efterfølgende måske lave recepter, en henvisning eller skrive til kommunen. Alt sammen inden for den tidsramme, der er sat af, hvis ikke ventetiden skal stige eksplosivt.

Man skal også huske, at vi i vores landsdel er blevet over 12 pct. færre praktiserende læger de sidste ti år. Samtidig med, at vores patienter bliver ældre og oftere har brug for at gå til lægen, og antallet af kronisk syge stiger år for år. Travlheden er derfor meget stor blandt de praktiserende læger og vores personale.

Region Nordjylland kunne have valgt at samarbejde med PLO om at formidle de her budskaber til borgerne. Og hvis der var enkelte læger, der informerer forkert på deres hjemmeside, kunne vi i fællesskab have fået det løst.

I stedet valgte regionen på egen hånd at søsætte en kampagne og at hænge 14 navngivne lægeklinikker ud offentligt. Regionen tegnede endda et misvisende billede af, at disse 14 klinikker på deres hjemmesider skrev, at man kun må medbringe én problemstilling pr. konsultation, på trods af at det kun drejede sig om en enkelt klinik (som i øvrigt tilrettede hjemmesiden med det samme).

Den aggressive retorik videreføres her i avisen 13/2 i et indlæg af Lene Linnemann – en erfaren regional politiker, som fremfører faktuelt forkerte oplysninger om praktiserende lægers overenskomst, og som gentager den fejlagtige oplysning om, at de 14 breve skulle omhandle formuleringer om én problemstilling pr. konsultation.

Jeg har indtil nu som formand for PLO-Nordjylland oplevet, at jeg havde et godt og tillidsfuldt samarbejde med regionen, og at vi havde en fælles vision om at skabe gode rammer for det nære sundhedsvæsen. Men nu står jeg tilbage med oplevelsen af en konfrontatorisk region, der optræder aggressivt og konfliktoptrappende. Hvad regionen vil opnå med dette, kan man vel kun gisne om.

Indlægget er bragt i Nordjyske 15. februar 2024