Gå til indhold

Lægeforeningen slår alarm: Alt for få speciallæger til de mange patienter i psykiatrien

Nyhed Lægeforeningen

Der mangler speciallæger i psykiatri og i børne- og ungdomspsykiatri. Samtidig er antallet af sygeplejersker med speciale i psykiatrisk sygepleje ikke nok til at følge med det stadigt voksende antal af patienter med psykiske lidelser. Lægeforeningen foreslår derfor at øge antallet af hoveduddannelsesforløb i psykiatrien, og at der uddannes og ansættes flere sygeplejersker med speciale i psykiatrisk sygepleje.

Antallet af speciallæger og specialsygeplejersker i psykiatrien kan slet ikke følge med stigningen i antallet af patienter.


Tal fra e-sundhed og Danske Regioner viser, at mens antallet af patienter er steget med knap 30 procent fra 2010 til 2018, er antallet af medarbejdere kun steget med cirka 15 procent frem til 2017, hvorefter det falder frem mod 2020. Særligt grelt står det til med speciallæger. I perioden fra 2012 til 2018 er der kun kommet fem procent flere læger med speciale i henholdsvis psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri. I samme periode er der kommet 71 procent flere speciallæger i onkologi, hvilket er godt og viser, hvad der sker, når man fokuserer på og opprioriterer et område.


“Manglen på personale viser med al tydelighed, hvordan psykiatrien bliver underprioriteret. Det går ud over patienterne, når der ikke er kvalificeret personale nok til at behandle dem. Det fører f.eks. til, at man er nødt til at udskrive patienter med psykiske lidelser, før de er færdigbehandlet. Det er helt uacceptabelt,” siger Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen.


Uddan flere speciallæger til psykiatrien


Derfor foreslår Lægeforeningen, at man øger antallet af forløb i speciallægeuddannelsen inden for psykiatri fra 54 til cirka 80 årlige forløb og inden for børne- og ungdomspsykiatri fra 24 til cirka 35 årlige forløb i den kommende dimensioneringsplan for 2022-2025.


“Hvis regeringen skal gøre sig forhåbninger om at forbedre behandlingen af mennesker med psykiske lidelser og rette op på mange års underprioritering af psykiatrien, er den nødt til at sikre, at vi får uddannet flere speciallæger i psykiatri. Samtidig er behandling af patienter med moderat psykisk lidelse en tidskrævende og voksende opgave for de praktiserende læger. Det stiller også krav til kapaciteten der, og dermed også til behovet for at uddanne flere speciallæger i almen medicin”, siger Camilla Noelle Rathcke.


Behov for flere specialsygeplejersker


Lægeformanden peger også på, at antallet af sygeplejersker i psykiatrien heller ikke er tilstrækkeligt til at følge med det stadigt stigende antal af patienter.


“Der er behov for at uddanne og ansætte flere specialsygeplejersker uddannet i psykiatrisk sygepleje og styrke deres viden om bl.a. lægemidler og psykopatologi, hvis alle patienter med psykiske lidelser skal have den nødvendige behandling i de kommende år. Der er i høj grad også brug for social- og sundhedsassistenter, fysio- og ergoterapeuter plus andre faggrupper,” siger Camilla Noelle Rathcke.


Sundhedsstyrelsen trak i marts 2021 sit første udkast til en dimensioneringsplan tilbage efter kraftige kritik fra blandt andet. Lægeforeningen. Protesterne skyldtes, at der i planen var lagt op til at uddanne langt færre speciallæger - blandt andet i psykiatri og almen medicin - end der rent faktisk er brug for. Det er forventningen, at der foreligger en ny plan i løbet af sommeren.