Gå til indhold

Lægeforeningen: Sundhedsvæsenet skal reducere sit CO2-aftryk med 70 procent

Nyhed Lægeforeningen

Læger har en nøglerolle i sundhedsvæsenets grønne omstilling, og derfor lancerer Lægeforeningen nu et ambitiøst udspil om klima og sundhed.

Klimaforandringerne påvirker ikke kun naturen omkring os, men er ifølge WHO nu den største trussel mod den globale sundhed.


En sådan trussel kræver handling på alle niveauer og i alle erhverv - også i sundhedsvæsenet. Læger har en nøglerolle i den grønne omstilling i sundhedssektoren, og derfor lancerer Lægeforeningen nu sin politik om klima og sundhed.


”Som læger har vi et særligt ansvar for at fremme sundhed og bekæmpe sygdom i befolkningen. Af den grund foreslår vi, at Danske Regioner og Folketinget udarbejder en national klimastrategi for sundhedsvæsenet, der flugter med den generelle nationale klimapolitik: CO2-aftrykket skal reduceres med 70 procent frem mod 2030, ” siger Lægeforeningens formand, Camilla Noelle Rathcke, og fortsætter:


”Det er et ambitiøst mål. Men med de katastrofale følger, som klimaforandringerne er på vej til at føre med sig, så er det absolut nødvendigt, at vi også i sundhedsvæsenet bidrager til et mere bæredygtigt samfund,” siger Camilla Noelle Rathcke.


Lægeforeningen peger på flere initiativer, der bør igangsættes. Det bør blandt andet undersøges, om mere medicinsk udstyr kan oprenses og genbruges – selvfølgelig uden at det går ud over patientsikkerheden - og om forbruget af medicin kan nedbringes. Udspillet peger også på behovet for, at Danmark udvikler nationale standarder for bæredygtigt forbrug og indkøb i sundhedsvæsenet.


Et andet vigtigt skridt er at få mere præcis viden om, hvor sundhedsvæsenet belaster klimaet mest. Der er endnu ikke foretaget en systematisk og detaljeret opgørelse af det danske sundhedsvæsens CO2-aftryk, men anslået på baggrund af udenlandske undersøgelser står sundhedsvæsenet for omkring 6 procent af CO2-aftrykket i Danmark.


”Det er bydende nødvendigt at få skabt det overblik, hvis vi skal have igangsat et effektivt samarbejde omkring klimaindsatserne i sundhedsvæsenet og nå vores mål. Regionerne har allerede taget fornuftige skridt i den rigtige retning, men der er behov for flere og fortsatte tiltag,” siger Camilla Noelle Rathcke.


Hun fremhæver Region Midtjylland som det gode eksempel, hvor man allerede har fået udarbejdet et klimaregnskab og en plan for, hvordan man effektivt kan reducere, genanvende og genbruge materialer og udstyr på hospitaler.


”Dette ambitiøse arbejde kan man med fordel lade sig inspirere af, når der skal udarbejdes et nationalt overblik og fastsættes en strategi,” siger Camilla Noelle Rathcke.


WHO estimerer, at 250.000 dør om året globalt som følge af klimaforandringerne. Selvom dødsfald som følge af klimaforandringer kan lyde som noget, der finder sted fjernt fra Danmark, så viser forskning, at især luftforurening – der er tæt knyttet til årsagerne til klimaforandringer – og temperaturstigninger påvirker sundheden og medfører dødsfald herhjemme.