Gå til indhold

Lægeforeningen: Vigtigt at lytte til ekspertgruppes advarsel om risiko for overbelastning for sundhedsvæsenet

Nyhed Lægeforeningen

Ekspertgruppen om en langsigtet strategi for et genåbnet Danmark har nu fremlagt sin rapport ”Hverdag med øget beredskab”. ”Det er vigtige anbefalinger, ekspertgruppen kommer med. Dem bør Folketinget lytte til,” siger Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen.

For kort tid siden præsenterede ekspertgruppen om en langsigtet strategi for et genåbnet Danmark sin rapport på et pressemøde. I rapporten præsenterer ekspertgruppen en række anbefalinger, der skal håndteres i et grundniveau af epidemihåndtering. Det er generelt gode og rigtige anbefalinger, som ekspertgruppen kommer med. Ikke mindst pointen om at sammenfaldende epidemier med eksempelvis COVID, influenza eller RS-virus vil medføre en betydelig belastning af sundhedsvæsenet og læger og andre sundhedspersoner. Sådan lyder vurderingen fra Lægeforeningens formand, Camilla Noelle Rathcke.


”Det er afgørende at sikre, at sundhedsvæsenet har kapacitet til at håndtere epidemier. Men også, at COVID fremover kommer til at eksistere side om side med andre sygdomme, som spidsbelaster sundhedsvæsenet og også kan kræve særlige rammer. For eksempel isolation af patienterne for at minimere smitterisiko. Så vi kan ikke alene se på kapacitet til COVID – vi skal også tage i betragtning, at der kan være sideløbende epidemier med eksempelvis influenza, som også årligt kræver indlæggelser på sygehusene”, siger Lægeforeningens formand og fortsætter:


”Det kræver hoveder, hænder, rammer og ressourcer – flere, end vi har i dag. For selvom vi har et godt og effektivt sundhedsvæsen, så er det også skåret helt ind til benet, så de særlige spidsbelastninger som større eller mindre epidemier er, udfordrer. Det var helt rigtigt, da statsministeren på TV2 tidligere i år, gav udtryk for, at coronaepidemien har vist store svagheder i sundhedsvæsenet,” siger Lægeforeningens formand.


”Netop derfor er det centralt, at regeringen og Folketinget tager anbefalingerne til sig og sikrer, at sygehusene har kapacitet til at kunne tage hånd om patienterne i en epidemisituation, hvad enten COVID alene eller samtidigt med fx influenza. Og det er også en overvejelse for Sundhedsstyrelsen, om influenza skal have status af ’alvorlig sygdom’, så et nationalt beredskab bedre kan iværksættes,” understreger Camilla Noelle Rathcke.


Vi skal kunne skalere op for at klare epidemier


Indtil videre har Danmark generelt klaret sig godt igennem coronaepidemien. Ikke mindst på grund af en høj tilslutning til vaccinationsprogrammet, test, smitteopsporing og et stort fokus på at forebygge smitte. Samlet set anbefaler ekspertgruppen, at det fokus skal fastholdes og udbygges.


”Det er sund fornuft. Jo større dele af målgrupperne, der lader sig vaccinere, jo bedre er vi rustet. På samme måde skal vi hele tiden sikre ny viden om epidemiens udvikling og agere derefter. Men vi skal også være opmærksom på særbelastning på grund af de andre samtidige infektionssygdomme, der også er i et samfund, der fungerer på mere normal vis. Derfor er det også indlysende, at vi løbende skal søge at forebygge smittespredning. Og så skal vi kunne skalere op, så vi giver os selv de bedste forudsætninger til at håndtere epidemier fremadrettet,” siger Camilla Noelle Rathcke.


Hun opfordrer nu det politiske Danmark til at gribe til handling på baggrund af ekspertgruppens anbefalinger.