Gå til indhold

Læger om ny økonomiaftale: Alvorligt, at udgifter til sundhed i 2021 ikke bliver dækket

Nyhed Lægeforeningen

Lægeforeningen ser både problemer og positive nyheder i den nye økonomiaftale mellem Finansministeriet og Danske Regioner. Aftalen, som sætter rammerne for sundhedsvæsenets økonomi, indeholder 1,3 milliarder kroner til generel drift af sundhedsvæsenet. Og det er simpelthen for lidt, understreger Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing.


”Det er alvorligt, at udgifterne til sundhed i 2021 ikke bliver dækket. Jeg undrer mig over, at man på den ene side lukker landet ned for at sikre sundhedsvæsenets kapacitet og på den anden side ikke vil investere de nødvendige midler for at undgå forringelser af sundhedsvæsenet,” siger Andreas Rudkjøbing.


”Sundhedsvæsenet har i det store hele været ramt af underfinansiering i et årti. Det har givet et kæmpe pres med mange flere opgaver, end der er ressourcer til. Der er behov for at løfte indsatsen for kronikere, ældre multisyge og psykiatriske syge og stor mangel på speciallæger. Sidste års finanslovsaftale og økonomiaftale var samlet set et skridt på vejen væk fra underfinansieringen, men desværre er den nye aftale et skridt tilbage,” siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.


Han peger på, at der er behov for et langsigtet løft af sundhedsvæsenet.


”Der skal investeres to milliarder ekstra årligt til det regionale sundhedsvæsen til 2025, hvis der skal være råd til de mange nye patienter, særligt flere ældre, og nye teknologier og behandlinger, som redder og forbedrer liv, men som også betyder stigende udgifter,” siger Lægeforeningens formand.


Coronaregningen
Den nye aftale om sundhedsvæsenets økonomi indeholder også et håndslag på, at de huller, som håndteringen af Covid-19-situationen har slået, bliver dækket. Det


”Det er fuldstændig afgørende, at det i forvejen underfinansierede sundhedsvæsen ikke kommer mere svækket ud af Coronakrisen. Derfor er det helt rigtigt, at det er aftalt, at udgifterne til hele håndteringen af Covid-situationen og -pukkelafvikling bliver kompenseret,” siger Andreas Rudkjøbing.  


Anlæg
Lægeforeningen roser, at der i økonomiaftalen mellem Danske Regioner og Finansministeriet er sat 3,5 milliarder kroner af til anlæg. Det vil i praksis betyde, at man kan renovere gamle hospitalsbygninger og indkøbe ny it og andet udstyr.


”Scannere, intensivsenge og ordentligt vedligeholdte bygninger er alle vigtige dele af sundhedsvæsenets samlede tilbud til patienterne. Det skal selvfølgelig være tidssvarende. Samtidig retter denne aftale op på, at anlæg, der ikke har handlet om nyt sygehusbyggeri, i mange år været underprioriteret,” siger formand for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing.