Gå til indhold

Læger om udskudte operationer og behandlinger: Der er brug for en realistisk plan 

Nyhed Lægeforeningen

Sundhedsministeren og Danske Regioner har netop aftalt, at afviklingen af behandlingsefterslæb og normalisering af ventetider i sundhedsvæsenet skal ske i løbet af 2022. Det er positivt, at der er fuld kompensation for ekstraudgifterne.

For Lægeforeningen er det afgørende, at det munder ud i en realistisk plan, der giver sundhedsvæsenet mulighed for at kunne tage hånd om patienter, som har fået udskudt operationer og behandlinger, understreger foreningens formand, Camilla Rathcke.


”Vi skal kunne hjælpe patienterne. Det er indlysende nødvendigt. Både de akutte, og de mange, der venter på planlagt behandling. Derfor er det centralt, at planen stemmer overens med den kliniske virkelighed i det pressede sundhedsvæsen. Det vil tage tid at nå i mål med de mange behandlinger, der er udskudt, og der må ikke skabes urealistiske forventninger hos patienterne om at komme meget hurtigt til. For det er vi for få og for pressede til. Og det er helt nødvendigt at undgå yderligere nedslidning,” siger Camilla Rathcke.


”Det er godt, at Sundhedsministeren og Danske Regioner anerkender, at vi i sundhedsvæsenet er hårdt pressede. Og ikke mindst at det kommer til at tage tid. Men samtidig er der også et uoverstigeligt behov for at sikre, at sundhedsvæsenet får bedre kapacitet både nu og her, men også i de mange år, der kommer. For sundhedsvæsenet var presset af overbelægning, underbemanding og generel personalemangel længe før coronaepidemien. Det er en bunden opgave for en regering at sørge for en langvarig løsning på det problem,” slår Lægeforeningens formand fast.


Der er også behov for en debat om differentiering og prioritering i sundhedsvæsenet fremadrettet, peger Lægeforeningens formand på.


”Når midlerne generelt for få, så er der ikke råd til alt. Derfor skal der fokus på, hvad det forventes, at sundhedsvæsenet skal levere, og hvordan vi bedst prioriterer opgaverne. Det er vigtigt, at også Folketinget får en klar forståelse af det,” siger hun.