Gå til indhold

Lægevagten trænger til fornyelse

Nyhed PLO

Det er ærgerligt, at det er kommet dertil, at lægerne i Region Sjælland har set sig nødsaget til at opsige vagtaftalen. PLO-Sjælland har gennem de sidste fem år presset på, for at vi i fællesskab kunne modernisere lægevagten. Men forhandlingerne har desværre ikke ført til et resultat, som begge parter har kunnet acceptere, skriver PLO-Sjællands næstformand Peter Wied i debatindlæg.

Af Peter Wied, praktiserende læge i Nykøbing F, næstformand PLO-Sjælland

Region Sjælland beskylder de praktiserende læger for at misligholde lægevagtsaftalen, og lægerne har set sig nødsaget til at opsige aftalen. Det er ærgerligt, at det er kommet dertil, for i virkeligheden handler det ikke om lægevagten, men om lægemangel og en snart 15 år gammel, utidssvarende aftale.

PLO-Sjælland (de praktiserende læger i Region Sjælland) har gennem de sidste fem år forsøgt at gøre regionen opmærksom på dette dilemma, og vi har presset på, for at vi i fællesskab kunne modernisere lægevagten. Men forhandlingerne har desværre ikke ført til et resultat, som begge parter har kunnet acceptere.

Parterne er enige om, at der er lægemangel, og vi er også enige om, at vi i fællesskab skal forsøge at løse denne massive udfordring. Men så nytter det ikke, at regionen fastholder, at de stadigt mere sparsomme lægeressourcer skal smøres tyndere og tyndere ud over det sjællandske landskab. Eller at de praktiserende læger i henhold til overenskomsten er forpligtede til at tage op til 2,9 vagter om måneden. Det kan ikke længere lade sig gøre, og det bidrager slet ikke til at løse det grundlæggende problem med lægemangel. Tværtimod.

Regionens holdning strider mod kendsgerningerne, der viser, at arbejdsbelastningen i almen praksis er øget betragteligt bl.a. på grund af opgaveudflytning fra sygehusene. Så overskuddet til ved siden af dagarbejdet at tage lægevagter er blevet mindre. Samtidig er de færre læger blevet ældre, og vi får dem ikke til at blive længere på arbejdsmarkedet, hvis der fastholdes et massivt pres med både mere dagarbejde og mange lægevagter.


Tilsvarende er det ærgerligt, at regionen ikke kan se, at vi i kampen om at rekruttere flere læger til regionen opnår præcis det modsatte, når vagtbelastningen er høj. Vi taber konkurrencen til fx Region Hovedstaden, hvor lægerne kan købe en praksis uden denne ekstra forpligtelse.

Det er derfor kontraproduktivt, når regionen fastholder, at lægevagten skal bevares uændret, selv om en lang række forudsætninger har ændret sig, siden lægevagtsaftalen blev indgået i 2007. Aftalen er utidssvarende og har efterladt vagtlægen isoleret på et tomt, nedlagt sygehus uden backup. Det er ikke et godt og sikkert lægevagtstilbud, vi på den måde leverer i Region Sjælland, hverken for patienterne eller lægerne.

De praktiserende læger vedkender sig vagtforpligtelsen, og vi vil gerne tage os af patienterne døgnet rundt. Det har vi hele tiden sagt, og vi stiller også gerne op til nye forhandlinger om en tidsvarende lægevagt, hvis politikerne i Region Sjælland skulle ønske det.


*******************************************************************
Debatindlægget er bragt 12. marts i Sjællandske Medier.