Gå til indhold

Masser af digital udvikling i almen praksis

Nyhed PLO

I en kronik i Sundhedsmonitor skriver formand for PLO, Jørgen Skadborg, bl.a. sine tanker om, hvordan både borgere og relevante sundhedsprofessionelle fremadrettet bør kunne læse med på de journalnotater, som de praktiserende læger har skrevet.

Kronik af Jørgen Skadborg, formand for PLO. Kronikken er bragt af Sundhedsmonitor den 21. december 2023. 

Alt, hvad der kan gøres digitalt, er der efterhånden sat strøm til i almen praksis. På en række områder er vi foran i forhold til resten af sundhedsvæsenet. Patienterne har fx i 20 år e-mailet direkte med deres egen læge - hvornår bliver det muligt med lægerne på alle hospitalernes ambulatorier, får jeg lyst til at spørge.  I årevis har patienter også brugt den digitale selvbetjening, når det gælder recepter på fast medicin og tidsbestilling til konsultationer. Og når patienten registrerer data i hjemmet, fx fra hjemmeblodtryk, så er det også integreret i lægens journalsystemer. 

Mange patienter har også videokontakt med deres praktiserende læge. Her foregår konsultationen over Min Læge-appen, som er udviklet af og for praktiserende læger i samarbejde med Indenrigs- og Sundhedsministeriet og eksterne leverandører. Kommunerne kan booke videokonsultationer for deres sårbare borgere via Kontakt Læge-appen – en app, vi har skabt med bl.a. Københavns kommune. Vi har allerede afholdt mere end 1 mio. konsultationer over video på ganske få år.

I Region Syddanmark kan patienterne nu sende billeder af fx et udslæt til egen læge og dermed spare en tur til lægen for at få recept på creme mod hudsvamp. Vi mangler bare at samme mulighed bliver tilgængelig i de øvrige regioner, så det kan det udbredes til alle patienter i hele landet.

En stor del af den digitale udvikling i almen praksis er altså drevet af os selv – af PLO, de praktiserende læger og deres personale.

PLO-formand Jørgen Skadborg står inden for i stor hall. Han kigger ind i kameraet
Formand for PLO, Jørgen Skadborg

Vi sender hele tiden data til resten af sundhedsvæsenet

Når det gælder deling af data generelt, er vi i almen praksis helt fremme og sender hele tiden data til resten af sundhedsvæsenet: Alle medicinordinationer, vaccinationer, bivirkninger, henvisninger, ydelsesafregninger, og hovedparten af vores laboratorieprøver er i dag i nationale eller regionale registre som fx Det Fælles Medicinkort, Det Danske Vaccinationsregister og Regionernes Kliniske Kvalitetsdatabaser. De laboratorieprøver, der i dag ikke kan deles, skal vi dele i fremtiden. Det arbejder både vi i PLO og regionerne på at løse.

Og også inden for datadeling til kvalitetsudvikling er vi med. Faktisk er vi i almen praksis med udgangen af næste måned i mål med at indberette til de fem kvalitetsdatabaser, som vi ifølge sundhedsloven er forpligtet til at sende patientdata til. Og det er ikke småting, vi taler om: Databasen indeholder ca. 170 mio. registreringer, og ca. 50.000 nye registreringer kommer til hver dag!

PLO har også udviklet et digitalt diagnosekort, som hjælper egen læge og andre sundhedsprofessionelle med et overblik over patientens helbred, der går hånd i hånd med patientens medicinoplysninger. Kortet er på vej til at blive delt med resten af sundhedsvæsenet, og det kan allerede ses af patienten selv i Min Læge-appen. Vi arbejder også på at indføre ’intelligente’ indbakker, der ved hjælp af kunstig intelligens håndterer laboratoriesvar.

Hvad så med deling af journalnotater?

Når det gælder deling af journalnotater, bliver vi praktiserende læger ofte skudt i skoene, at vi er tilbageholdende. Det vil jeg gerne medgive. Årsagen er, at vi som læger føler os forpligtede til at værne om noget af det mest værdifulde i læge-patient-relationen, nemlig tavshedspligten eller patientens ret til fortrolighed om det private, man betror sin egen læge.

Men jeg vil gerne understrege, at vi i PLO ønsker, at patienter får adgang til deres egne journalnotater via Min Læge-appen. Så kan man logge ind og læse om sine konsultationer og fx få overblik over, hvad man lige fik aftalt med lægen. 

I PLO synes vi også, at sundhedsprofessionelle på fx hospitalerne skal kunne få adgang til journalnotater fra almen praksis, så længe patienterne har mulighed for at trække deres samtykke tilbage, når det handler om private forhold, som ingen anden end deres egen læge må kende til. Vi vil således meget gerne samarbejde om finde den gode model for deling af journalnotater sammen med sundhedsmyndighederne, så både det lovgivningsmæssige, tekniske og etiske kan gå op i en højere enhed.

Vi har øje for forbedringer

Jeg er stolt over, at vi som sektor selv er gået foran med at udvikle løsninger, der er til stor gavn for vores patienter og resten af samfundet. En nylig undersøgelse fra shape.dk placerer Min Læge-appen som den 20. mest downloadede i Danmark. Det er en position, vi er meget glade for, når man tænker på, hvor mange gode apps, der er tilgængelige i dag.

Men når det er sagt, skal man selvfølgelig altid have øje for forbedringer. Derfor er vi almen praksis også i færd med at udvikle en række nye løsninger. Fx fornyer vi Min Læge-appen, så den understøtter behandling i eget hjem –bl.a. til registrering af hjemmeblodtryksmålinger.

Der er ingen tvivl om, at teknologiske løsninger vil komme til at spille en stadig større rolle i fremtidens sundhedsvæsen. I almen praksis hilser vi alle løsninger velkomne, som har en god og veldokumenteret effekt på vores patienters helbred, og som giver lægen mere tid med sine patienter.

Alt dette gør vi samtidigt med, at vi er bevidste om, at mange af vores medborgere har svært ved at komme med på den digitale udvikling. Derfor glæder vi os som læger over, at vi – efterhånden som flere og flere bruger digitale løsninger – får bedre tid til denne gruppe af udsatte patienter, der i fremtiden også skal have bedre tilgængelighed til egen læge.

Har du ikke downloadet Min Læge-appen endnu?

Du kan læse mere om Min Læge-appen og downloade den her: 

Min Læge (læger.dk)