Gå til indhold

Ny undersøgelse bekræfter behovet: Politikerne skal sætte handling bag ordene og øge antallet af praktiserende læger

Nyhed PLO

En ny undersøgelse fra Aarhus Universitet viser, at der er voksende problemer med arbejdsmiljøet blandt praktiserende læger, idet et stigende antal praktiserende læger udviser symptomer på udbrændthed. 

Ca. halvdelen af PLO’s medlemmer deltog i undersøgelsen. Heraf opfyldte 48,2 procent kriterierne for at være moderat udbrændte, mens 14,3 procent opfyldte kriterierne for at være alvorligt udbrændte. Da man gennemførte en tilsvarende undersøgelse i 2019, var tallene hhv. 39,9 og 9,9 pct.

Formanden for de praktiserende læger, Jørgen Skadborg, konstaterer, at undersøgelsen sætter en tyk streg under behovet for flere praktiserende læger og for, at man i det hele taget styrker det nære sundhedsvæsen.

- Tallene viser tydeligt, at almen praksis i mange år har været nedprioriteret, og vi har været alt for få praktiserende læger, samtidig med at gennemsnitsalderen stiger, flere patienter har kroniske sygdomme og multisygdom, flere døjer med psykiske lidelser, og indlæggelsestiderne på hospitalerne falder. 

- Det er alt sammen faktorer, der øger arbejdspresset i almen praksis, og det går ud over patienternes tilgængelighed til egen læge. Vi skal derfor være flere praktiserende læger, og vi skal have et mere finmasket net af klinikker, så lægedækningen især bliver bedre de steder i landet, hvor den i dag halter, siger PLO’s formand Jørgen Skadborg.

- I sundhedsreformen fra 2022 er det aftalt, at vi frem mod 2035 skal blive 5.000 praktiserende læger – 1.500 flere end i dag. Nu er der brug for, at de mange ekstra læger både uddannes og rekrutteres til almen praksis over hele landet, så den enkelte læge har bedre tid til sine patienter end i dag. Det håber jeg, at Sundhedsstrukturkommissionen vil have fokus på i sine anbefalinger, og jeg ser frem til, at politikerne vedtager en konkret plan for at øge antallet af praktiserende læger markant.

- Samtidig skal vi have ændret aftalen med det offentlige, så læger i de områder, hvor der er flest syge og sårbare patienter, får bedre arbejdsvilkår, herunder et lavere patientantal. Det vil PLO have fokus på i de kommende overenskomstforhandlinger med Danske Regioner, siger Jørgen Skadborg.

 

Om undersøgelsen
 • Undersøgelsen er foretaget af Forskningsenheden for Almen Praksis ved Aarhus Universitet i midten af 2023
 • Forskningsenheden har siden 2004 fulgt praktiserende lægers trivsel og konstateret stigende problemer med blandt andet udbrændthed
 • En lignende udvikling ses i andre lande både blandt praktiserende læger og andre faggrupper, der arbejder med pleje og omsorg
 • Alle medlemmer af PLO med ydernummer har modtaget et spørgeskema – 51 pct (1737 læger) har besvaret undersøgelsen.

Se rapporten om undersøgelsen

Paradoksalt nok viser undersøgelsen, at praktiserende læger kun har halvt så mange sygefraværsdage som gennemsnittet for erhvervsaktive danskere. Tre ud af fire angiver, at de i det seneste år er taget på arbejde, selv om de har været syge. Undersøgelsen viser også, at de praktiserende lægers arbejdstid i gennemsnit lå på 45 timer om ugen.

- Der er ingen tvivl om, at praktiserende læger er meget pligtopfyldende og optaget af at hjælpe deres patienter, så de kan komme til lægen og få deres behandling, siger Jørgen Skadborg.

Han fortæller, at mange praktiserende læger bruger PLO og Lægeforeningens forskellige tilbud, som giver forskellige redskaber til at håndtere en presset hverdag. 

- Vi har stor fokus på at sikre gode tilbud, der hjælper lægerne med at forbedre deres trivsel, og det vil vi fortsætte med. Undersøgelsen er selvfølgelig en anledning til at gå indsatsen efter i sømmene og se på, om tilbuddene er gode nok og kendskabet tilstrækkeligt, men den akutte lægemangel og manglende prioritering af det nære sundhedsvæsen kan vi ikke løse selv, slutter Jørgen Skadborg.

 

Behov for flere praktiserende læger
 • Alle Folketingets partier aftalte i foråret 2022, at antallet af praktiserende læger frem mod 2035 skal øges fra de nuværende ca. 3.500 til ca. 5.000
 • Denne forøgelse vil medføre, at hver praktiserende læge i gennemsnit har ca. 1.200 patienter mod i dag ca. 1.650
 • Der oprettes årligt 350 videreuddannelsespladser i almen medicin, som er den speciallægeuddannelse, man skal gennemføre for at blive praktiserende læge
 • PLO og Lægeforeningen mener, at antallet af pladser bør hæves til 400 om året, hvis vi skal nå i mål med at øge antallet af praktiserende læger til 5.000
 • PLO har i efteråret 2023 iværksat en rekrutteringskampagne rettet mod medicinstuderende og nyuddannede læger, der sigter på at øge interessen for at specialisere sig i almen medicin og blive praktiserende læge.
Trivselstilbud til praktiserende læger 
 • Det er altid muligt at få hjælp og rådgivning fra PLO’s medlemsservice. Man kan som praktiserende læge få rådgivning om fx aflastning, og man kan få hjælp fra en erhvervspsykolog, coach eller socialrådgiver. Lægerne kan også deltage i kollegiale netværk og mentorordninger.
 • PLO-Efteruddannelse tilbyder herudover kurser i trivsel og arbejdstilrettelæggelse.
 • Alle regionerne har tilbud om sparring, rådgivning, seminarer og andet. Det er også en mulighed at arbejde med trivsel i regi af Kvalitetsklyngerne.

Læs mere om tilbuddene her