Gå til indhold

Nye tal viser voksende ventetider: Ingen af de fem regioner kan overholde behandlingsgarantien på 30 dage

Nyhed Lægeforeningen

I alle fem regioner er den gennemsnitlige ventetid til behandling på somatiske sygehuse længere end 30 dage. I alle regioner er ventetiden på behandling steget fra 1. kvartal 2021 til 2. kvartal 2022. Det viser en ny analyse, Lægeforeningen har udarbejdet. ”Sundhedsvæsenet er presset i bund og kan ikke følge med. Der er brug for en ’behandlingsgaranti 2.0’,” siger Lægeforeningens formand, Camilla Rathcke.

Hver fjerde patient blev i andet kvartal 2022 ikke udredt inden for den politisk bestemte 30-dagesgrænse. Det er et af flere alvorlige resultater fra en ny analyse, som Lægeforeningen har foretaget af ventetiderne på henholdsvis udredning og behandling af patienter.

I alle fem regioner er den gennemsnitlige ventetid til behandling på somatiske sygehuse længere end 30 dage. Ventetiden på behandling er længst i Region Syddanmark. Her ventede patienterne i gennemsnit 54 dage på behandling i 2. kvartal 2022. Samtidig viser analysen, at ventetiden på både udredning og behandling er steget fra 1. kvartal 2021 til 2. kvartal 2022 i samtlige fem regioner.

”Vi har advaret om problemet længe, ligesom landets kirurger flere gange har advaret i vendinger, som ikke kan misforstås. Men sundhedsministeren har valgt ikke at handle, selvom situationen er uholdbar. Sundhedsvæsenet er enormt presset og kan ikke følge med. Politikerne må se i øjnene, at den nuværende behandlingsgaranti på 30 dage er ude af trit med virkeligheden. Der er brug for en ’behandlingsgaranti 2.0’,” siger Lægeforeningens formand, Camilla Rathcke.

Vi har brug for en version 2.0 af behandlingsgarantien

”En ny, realistisk version af behandlingsgarantien skal frigive lægekræfter til at udrede patienter i tide og samtidig sikre, at patienterne med de mest behandlingskrævende sygdomme bliver prioriteret først. For det er sådan, at patienter med alvorlige sygdomme kan have brug for behandling i løbet af få dage, mens andre tilstande er mindre alvorlige og godt kan vente eksempelvis 60 eller 70 dage. Derfor er behandlingsgarantien på 30 dage problematisk, for den hindrer prioritering af de mest syge og lægger beslag på lægekræfter, som kunne bruges klogere. Især på udredning og på hurtigere behandling af de mest syge patienter,” siger Lægeforeningens formand.

En forbedret behandlingsgaranti er kun første skridt

Samtidig peger Lægeforeningens formand på, at en ændret behandlingsgaranti langtfra er nok i sig selv til at gøre op med de voksende ventelister og det generelle pres på sundhedsvæsenet.

Det illustreres tydeligt af den nye analyse, som viser, at mangel på kapacitet spænder ben for udredning og behandling i fire ud af fem regioner. I Region Midtjylland er det i mere end halvdelen af tilfældene forklaringen på, at udredningsgarantien på 30 dage ikke overholdes. Samtidig viser den nye analyse, at i alle fem regioner er den gennemsnitlige ventetid på udredning længere end 30 dage. Ventetiden på udredning er længst i Region Sjælland, hvor patienter måtte vente 49 dage i gennemsnit i 2. kvartal 2022 på at blive udredt.

”Udredningsgarantien på 30 dage er vigtig at bevare, for det er vigtigt med hurtig vished om symptomer og sygdommes alvor. Det er en selvstændig pointe, at en ’behandlingsgaranti 2.0’ også vil kunne frigøre lægekræfter, så det bliver muligt at leve op til udredningsgarantien,” siger Camilla Rathcke.

Patienterne har brug for flere speciallæger

Samtidig opfordrer Lægeforeningen til politisk handling.

”En ny regering og det nye folketing er nødt til at tage fat på løsninger af den massive mangel på arbejdskraft i sundhedsvæsenet. Der er brug for at forbedre rekruttering, uddannelse og fastholdelse af sundhedsprofessionelle. Ellers vokser problemerne sig blot endnu større,” siger Camilla Rathcke. Lægeforeningen presser på for, at de læger, der uddannes fra universiteterne, også bliver videreuddannet til speciallæger.

”I dag uddannes for få speciallæger i forhold til, hvad der er brug for. Det endda på trods af, at der hvert år uddannes mange læger fra universiteterne, som ville kunne videreuddanne sig til speciallæger og dermed tilbyde specialiseret lægehjælp til patienterne. En kommende regering bør sikre uddannelsen af 200 ekstra speciallæger hvert år,” siger Lægeforeningens formand.

Relaterede Nyheder