Gå til indhold

Nyt samlet udspil om unges alkoholforbrug: Der skal sættes et konkret mål

Nyhed Lægeforeningen

Når regeringen i år skal fremlægge en forebyggelsesplan for unges brug af alkohol, så bør den indeholde en klar og konkret målsætning om at nedbringe deres tårnhøje forbrug af alkohol i løbet af de næste fem år. I et nyt udspil har Lægeforeningen fem forslag til, hvordan man gør det.

"

Danske unge har Europas dårligste kultur omkring alkohol. De drikker mere end i nogle af de andre europæiske lande, og udviklingen går endda den forkerte vej.


Der er altså grund til at tage danske børn og unges skadelige alkoholforbrug seriøst, og voksne danskere har et særligt ansvar for at få gjort noget ved det.
I et nyt udspil anbefaler Lægeforeningen, at Folketinget fastsætter en konkret national målsætning om at nedbringe danske børn og unges tårnhøje forbrug af alkohol i løbet af de næste fem år – hvor det i første omgang vil være relevant at halvere andelen af 16-årige, der bingedrikker.Som det fremgår af figuren, så drikker danske unge sig fulde i et omfang, som er skræmmende meget værre end vores nordiske nabolandes unge.


Det er derfor bydende nødvendigt, at der opstilles et klart og målbart mål, og at man tager nogle af de redskaber i brug, som man ved virker for at nå det. Lægeforeningen mener, at det er et voksenansvar at definere nogle klare og sunde rammer for de unge, når det handler om alkohol – præcis ligesom det blev gjort, da der blev vedtaget en handlingsplan mod børn og unges rygning.


Lægeforeningen har i udspillet fem konkrete forslag til, hvordan man kan nå målet:


  1.  Hæv grænsen for salg af alle typer alkohol til 18 år

  2. Håndhæv forbuddet mod salg af alkohol til børn og unge

  3. Indfør minimumspriser

  4. Alkohol ud af ungdomsuddannelser

  5. Luk ned for markedsføring af alkohol målrettet til børn og unge


Læs hele Lægeforeningens udspil her


"