Gå til indhold

OK24: Genopretning af reallønnen er YLs væsentligste krav

Nyhed Yngre Læger

I fredags mødtes Yngre Lægers forperson sammen med resten af Akademikernes forhandlingsdelegation med repræsentanter fra arbejdsgiverne for at udveksle krav til de kommende overenskomster for de offentligt ansatte. Hovedkravet for Yngre Læger og Akademikerne står klart: Reallønnen skal genoprettes efter flere år med høj inflation.

”Vores hovedkrav til arbejdsgiverne handler helt klart om løn. Vi går til forhandlingerne med et mål om, at lægers reallønstab som følge af inflationen i den foregående overenskomstperiode skal indhentes.” 

Sådan siger Yngre Lægers forperson, Helga Schultz, der også sidder i Akademikernes forhandlingsdelegation, i forbindelse med, at processen omkring overenskomstfornyelser i fredags blev skudt i gang med udveksling af kravene med arbejdsgiverne på både det statslige, det regionale og det kommunale område.

Yngre Lægers forhandlingsdelegation OK24: Søren Niemi Helsø, Wendy Sophie Schou og Helga Schultz
Yngre Lægers forhandlingsdelegation består af Søren Niemi Helsø, Wendy Sophie Schou og Helga Schultz

Løn, fleksibilitet og speciallægers vilkår

”Der skal ikke herske nogen tvivl om, at genopretningen af reallønnen er vores vigtigste krav til arbejdsgiverne. Det er også med det sigte, at vi sammen med Akademikerne i år vælger at stille med vores eget krav om ens, procentvise lønstigninger til alle, i stedet for at forhandle sammen med Forhandlingsfælleskabet, som ønsker en større skævdeling,” siger Helga Schultz.
Men selvom genopretning af reallønnen er et vigtigt omdrejningspunkt for Yngre Læger, peger hun på, at også speciallægers vilkår, vagtvilkårene og lægers fleksibilitet i arbejdslivet er vigtige forhandlingspunkter for Yngre Læger.

”Rigtig mange medlemmer ønsker en større fleksibilitet i deres arbejdsliv, og at vi tager det krav med, når vi mødes med arbejdsgiverne til de egentlige forhandlinger først i det nye år. Og også det stadig stigende arbejdspres i vagtarbejdet er vi nødt til at adressere overfor arbejdsgiverne i forhandlingerne, ” lyder det fra Helga Schultz.

Danske Regioners strategi om, at flere speciallæger skal fortsætte med at være ansat som afdelingslæger i en længere periode stiller også nye krav til overenskomsterne, mener Yngre Læger.

”Det er klart, at Danske Regioners strategi betyder, at det bliver mere og mere vigtigt at sikre gode vilkår for speciallægerne i vores forening. Vi skal sikre, at man som speciallæge kan se sig selv i denne rolle, og at der også er gode udviklings- og karriereveje for speciallægerne samtidig med, at arbejdsvilkårene forbedres,” siger Helga Schultz.

Forhandlingerne bliver svære

Kravene fra Yngre Læger blev vedtaget af Yngre Lægers repræsentantskab i maj 2023 og blev dannet på baggrund af et stort engagement fra medlemmer, der via medlemsmøder lokalt på arbejdspladserne, via regionale møder, via hjemmesiden og via sociale medier i løbet af vinteren og foråret 2023 afgav mere end 700 forslag til, hvordan overenskomsten kan forbedres.

”Vi har nu givet vores krav til arbejdsgiverne, og vi har modtaget en række krav fra dem. Det betyder, at de egentlige forhandlinger om overenskomstfornyelserne nu kan begynde ved alle bordene – på statens område, det på regionale og på det kommunale område,” siger Helga Schulz.

Hun understreger samtidig at hun mener, at forhandlingerne bliver svære:

”En overenskomstforhandling er jo altid – som det ligger i ordet – en forhandling. Og ingen får alt, hvad man går efter. Heller ikke os. Jeg forventer derfor, at forhandlingerne med arbejdsgiverne bliver svære.”

Første forhandlingsmøde finder sted den 4. januar 2024.