Gå til indhold

Yngre Lægers krav til arbejdsgiverne ved OK24

Yngre Læger og har i december 2023 udvekslet krav med arbejdsgiverne. Læs kravene som indgår i overenskomstforhandlingerne 2024 her.

Yngre Lægers krav til Regionerns Lønnings- og Takstnævn 

 • Bedre vilkår for faglig- og opgavemæssig udvikling til speciallæger
 • Bedre begrænsning af overarbejde
 • Bedre seniorvilkår
 • Bedre vilkår ved afskedigelse
 • Ændringer i de tidsbegrænsede ansættelser
 • Bedre vilkår for videre- og efteruddannelse
 • Tillæg for særlige funktioner og kvalifikationer til speciallæger
 • Bedre ulempebetaling
 • Bedre vilkår ved flere tjenestesteder
 • Bedre arbejdsforhold i dagarbejdstiden
 • Bedre vagtvilkår – vagthyppighed, belastning
 • Lokal løndannelse
 • Lønstigninger til særlige grupper
 • Bedre mulighed for fleksibilitet
 • Bedre pensionsforhold

Yngre Lægers krav til KL 

 • Overenskomstdækning af yngre lægers arbejde i kommunerne
 • Bedre pensionsforhold

Yngre Lægers krav til staten

 • Bedre vilkår for videre– og efteruddannelse for speciallæger
 • Bedre regler for militære reservelæger
 • Lokal løndannelse
 • Bedre løn for ph.d.-stipendiater
 • Bedre løn for læger i hoveduddannelsesforløb
 • Bedre løn for læger i staten
 • Bedre mulighed for fleksibilitet
 • Bedre pensionsforhold
 • Forbedringer af aftalen om kliniske lektorer

Kravene er vedtaget af Yngre Lægers repræsentantskab i maj 2023.