Gå til indhold

Klinisk basisuddannelse (KBU)

Den kliniske basisuddannelse består af 2 x 6 måneders ansættelse. Med en godkendt KBU kan du få autorisation til selvstændigt virke, som er en forudsætning for at blive speciallæge.

Den kliniske basisuddannelse er det første element i din videreuddannelse. Formålet er at ”lære at være læge”. Her tilegner du dig nogle generelle lægekompetencer, som ikke knytter sig til specifikke specialer.

Det kan fx være at tage imod akutte patienter, skrive journal og samarbejde med andre faggrupper. Der er formuleret 16 overordnede læringsmål, som fremgår af målbeskrivelsen.

Den kliniske basisuddannelse består af 2 x 6 måneders ansættelse. For de fleste vil den ene ansættelse være på et sygehus og den anden i almen praksis.

Kompetencer opnået i vikariater og lignende inden basisuddannelsen kan ikke godkendes som led i uddannelsen.

Tilmelding til den kliniske basisuddannelse

På 12. semester kan du tilmelde dig til KBU:

  • Medio januar – forventet start i august-oktober måned samme år.
  • Medio august – forventet start i februar-april måned det følgende år.

Tilmelding til KBU er bindende og kan kun ske én gang. Aktiverer du ikke din tilmelding, udgår du som udgangspunkt af KBU-ordningen. 

Du kan udskyde din tilmelding i op til to år efter afsluttet embedseksamen.

Efter tilmelding modtager du et lodtrækningsnummer fra Sundhedsstyrelsen. Nummeret angiver i hvilken rækkefølge, du skal vælge KBU-forløb på www.Basislaege.dk.

Efter valg af KBU-forløb kan du udskyde tiltrædelse, hvis du er ansat eller har tilbud om ansættelse i en ph.d.-stilling eller anden forskerstilling (dog maksimalt 4 år efter din kandidateksamen).

Du kan ikke bytte dit KBU-forløb.

Ægtefælle/samleverordning

Skal din ægtefælle/samlever også i KBU, har I mulighed for at trække samme lodtrækningsnummer.

Særlige hensyn

Hvis der er alvorlig sygdom eller sociale problemer hos dig selv eller din nærmeste familie, kan du søge KBU under særlige hensyn, der gør, at du kan vælge forløb før de øvrige KBU-ansøgere.

Læs mere om mulighederne og se tidsplan for tilmeldingsprocedure: 

Sundhedsstyrelsen: Klinisk basisuddannelse for læger (KBU)

Forlængelse

Ansættelse i de enkelte elementer i et KBU-forløb kan som hovedregel maksimalt forlænges tidsmæssigt med 100 pct. af den planlagte tid.

Godkendt KBU giver tilladelse til selvstændigt virke

Når du har fået godkendt din kliniske basisuddannelse, giver det dig ret til autorisation til selvstændigt virke, som er en forudsætning for senere at blive speciallæge.

Du skal udfylde en blanket på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside og betale et gebyr for at få tilladelsen til selvstændigt virke.

Læs også:

Nyhed - 18. april 2023: Yngre Læger vinder sag om forsinkede autorisationer