Gå til indhold

Ansættelse - det skal du være opmærksom på som yngre læge

Få overblik over de vigtigste regler og rettigheder, når du skal ansættes eller er ansat i en stilling som yngre læge.

Du har krav på et ansættelsesbrev eller -bevis senest en måned efter, at du som yngre læge er tiltrådt en stilling.

Se herunder, hvad det som minimum skal indeholde:

Ansættelsesbrev - det har du krav på

Hvis du fejler noget, der kan have betydning for din varetagelse af det pågældende job, har du pligt til at oplyse arbejdsgiveren om det inden ansættelsen.

Oplysningspligt om sygdomsforhold ved ansættelse

Er du læge og offentligt ansat har du vidtgående adgang til at ytre dig offentligt og kritisk om forhold på din arbejdsplads. Er du privatansat vil din ytringsfrihed være begrænset af loyalitets- og diskretionspligt. 

Ytringsfrihed - hvad må jeg udtale mig om, når jeg er ansat som læge? 

Som yngre læge ansat i en region kan du komme ud for, at der sker ændringer af fx arbejdssted, vagtplan eller arbejdsopgaver.

Spørgsmålet er, om du kan kræve at få ændringerne varslet.  

Varsling af ændringer i ansættelsen

Misligholdelse af ansættelsesaftale 
Overholder du som ansat ikke ansættelsesaftalen, er der tale om misligholdelse, som din arbejdsgiver kan reagere på. 

Misligholdelsen kan være af varierende grovhed: 

  • mindre grove tilfælde - her kan arbejdsgiveren give dig en påtale eller en advarsel
  • grovere tilfælde - her kan du blive opsagt med almindeligt varsel
  • meget grov misligholdelse - her kan arbejdsgiveren vælge at bortvise dig. Men en bortvisning kræver øjeblikkelig reaktion fra arbejdsgiveren, når denne bliver klar over forholdet, der kan udløse bortvisningen. 

Misligholdelse af ansættelsen kan i sidste ende føre til opsigelse - læs om reglerne her: 

Regler for opsigelse af yngre læger

Se ansættelsestiden for forskellige stillingstyper for yngre læger og læs om, hvornår og hvordan du søger dispensation fra sygehusoverenskomstens regler om tidsbegrænsning.

Korterevarende ansættelser og regler om dispensation

Dit ansættelsesforhold kan omfatte flere geografiske tjenestesteder.

Betingelserne for at have en ansættelse med flere tjenestesteder fremgår af § 3 stk. 3- 6 i overenskomsten.

Læs mere:

Regler for vagt og arbejdstid for yngre læger ansat i regionerne

Som seniorlæge har du blandt andet mulighed for at aftale nedsat arbejdstid. Se her, hvilken seniorpolitik der gælder i henholdsvis den regionale og den kommunale sektor.

Seniorpolitik for yngre læger ansat i regioner og kommuner

Læs også:

Kontakt Yngre Lægers rådgivere

Vi anbefaler, at du kontakter Yngre Læger, hvis du har spørgsmål i forbindelse med ansættelse.

Headset ligger på computertastatur

Ring til os på 35 44 85 00

Yngre Lægers telefonrådgivning er åben:

Mandag-torsdag fra kl. 9-16

Fredag fra kl. 9-15