Gå til indhold

Ytringsfrihed – hvad må jeg udtale mig om, når jeg er ansat som læge? 

Er du læge og offentligt ansat har du vidtgående adgang til at ytre dig offentligt og kritisk om forhold på din arbejdsplads. Er du privatansat vil din ytringsfrihed være begrænset af loyalitets- og diskretionspligt. 

Det er vigtigt at skelne mellem, om du er ansat i det offentlige eller privatansat, når du ytrer dig om din arbejdsplads.

Som offentligt ansat har du nemlig en meget vidtgående adgang til at ytre dig offentligt og kritisk om din arbejdsplads. Mens du som privatansat vil være begrænset af loyalitets- og diskretionspligt. 

To læger går ned ad en hospitalsgang
Din ret til at ytre dig offentligt og kritisk om forhold på din arbejdsplads rækker vidt, når du er offentligt ansat.

Offentligt ansatte lægers ytringsfrihed

Det er vigtigt, at du som offentligt ansat er tryg ved at bruge din ytringsfrihed og deltage i den offentlige debat med din viden og synspunkter. Dette gælder i særdeleshed dig som læge med arbejdsplads i det offentlige sundhedsvæsen.

Din deltagelse i den offentlig debat har ofte ikke kun betydning for dig selv. I kraft af din og dine kollegaers særlig viden og erfaring inden for sundhedsområdet, kan jeres viden være med til at højne det faglige niveau i den offentlige debat.

Som offentligt ansat har du derfor en vidtgående adgang til at fremsætte offentlig kritik af ledelsen eller forholdene på din egen arbejdsplads.

Fx må du gerne udtale dig groft kritisk om forholdene på din arbejdsplads, hvis forholdene giver grund til det. Du må dog ikke udtale dig i en urimelig grov form om din arbejdsplads, og du må ikke fremsætte åbenbart urigtige oplysninger om væsentlige forhold.

Som offentlig ansat er du ikke begrænset af loyalitetspligt

Din ytringsfrihed som offentligt ansat ikke begrænset af en loyalitetspligt. Det vil sige, at der skal meget til for at dine konkrete ytringer vil medføre en ansættelsesretlig sanktion som fx en advarsel eller en opsigelse.

Offentligt ansattes ytringsfrihed

Sådan er rammerne for hvad og hvordan du som offentligt ansat kan udtale dig:  

  • Du skal gøre det klart, at du udtaler dig på egne vegne og ikke på din arbejdsplads vegne.
  • Du må ikke bryde din tavshedspligt.
  • Du må ikke udtale dig på en freds- eller ærekrænkende måde, fx ved at fremsætte injurier.
  • Du må ikke udtrykke dig i en urimelig grov form eller fremsætte åbenbart urigtige oplysninger om væsentlige forhold inden for dig eget arbejdsområde.

Læs også:

Justitsministeriets vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed (PDF) 

Privatansattes lægers ytringsfrihed

Som privatansat har du ret til at ytre dig kritisk om din egen arbejdsplads, men du vil være begrænset af din loyalitets- og diskretionspligt.

Din ytringsfrihed som privatansat vil derfor i realiteten være væsentlig mere begrænset, end hvis du er offentligt ansat.

Hensynet er grundlæggende begrundet i virksomhedens økonomiske hensyn. En privat virksomhed har en betydelig interesse i at kunne beskytte sit omdømme hos fx samarbejdspartnere og kunder. Din evt. negative omtale af virksomheden vil derfor ofte være egnet til at påføre virksomheden skade. 

For at undgå eventuelle ansættelsesretlige sanktioner er det ofte nødvendigt, at du først rejser en eventuel kritik internt, før du offentlig kritiserer arbejdspladsen. 

Vær især opmærksom på, at selv lukkede facebookgrupper og lignende ikke anses for at være et lukket forum.