Gå til indhold

Introduktionsuddannelsesforløb

Når du har afsluttet den kliniske basisuddannelse, skal du have en introduktionsstilling. I denne uddannelsesstilling får du en introduktion til specialet, så du finder ud af, om det er noget for dig.

Introduktionsuddannelsesforløb kaldes også I-stillinger eller intro-stillinger.

Hvordan får jeg en intro-stilling?

Du kan søge intro-stillinger i hele landet og indenfor alle specialer, når du har fået godkendt din kliniske basisuddannelse (KBU). Det er den enkelte afdeling, der ansætter læger i intro-stillinger.

Du kan finde stillingerne på sundhedsjobs.dk:

Ledige introduktionsstillinger på sundhedsjobs.dk

Introduktionsuddannelsesforløb

Intro-stillinger i sygehussektoren er et-årige, mens en introstilling i almen praksis er af 6 måners varighed (forudsat, du har haft almen praksis i din KBU).

Formålet med introduktionsuddannelsen er at give dig mulighed for at finde ud af, om det givne speciale er noget for dig.

Ja! Hvis du ændrer mening eller har lyst til at afprøve flere specialer, så søger du en ny intro-stilling.

I løbet af intro-forløbet skal du opnå de kompetencer, som er beskrevet i specialets målbeskrivelse og afdelingens uddannelsesprogram.

Dine kompetencer dokumenteres og godkendes via Uddannelseslæge.dk.

Ved afslutning attesterer den uddannelsesansvarlige overlæge/tutorlæge, at et uddannelseselement er godkendt og gennemført.

For at kunne søge en hoveduddannelsesstilling skal du have haft en godkendt introduktionsstilling inden for det ønskede speciale.

Har du ikke det, kan du alligevel godt søge en hoveduddannelsesstilling. Det forudsætter dog, at du har en forhåndsudtalelse fra din uddannelsesansvarlige overlæge/tutorlæge på den afdeling/praksis, hvor du p.t. arbejder.

Forhåndsudtalelsen skal sige, at det forventes, at du uden problemer gennemfører din nuværende introduktionsstilling.

På det tidspunkt, hvor du tiltræder en hoveduddannelsesstilling, skal du have en godkendt introduktionsstilling.