Gå til indhold

Barsel - regler og rettigheder som yngre læge

Tillykke med, at du skal være forælder. Her finder du en oversigt over, hvad du, som yngre læge, bør vide om økonomi, ret til fravær og andet i forbindelse med graviditet og barsel.

Vær særlig opmærksom på tidsbegrænsede stillinger og ret til løn under barsel som fratrådt læge.

Sovende baby

Læs dette før du planlægger din barsel

De regler, der gælder, når du er på barsel, er sammensat af lovgivning og de overenskomstaftaler, som Yngre Læger har indgået og afhænger af, hvordan du er ansat.

Som yngre læge er du måske også berettiget til løn under barsel, selvom din stilling er udløbet.

Start med at læse mere her, inden du planlægger din barsel.

Mens du er på barsel

Omsorgsdage

Far og søn spiller bold i haven.

Husk dine omsorgsdage

Du har som mor eller far/medmor ret til 2 omsorgsdage med sædvanlig løn pr. barn pr. år til og med det år, hvor barnet fylder 7 år. Placeringen af omsorgsdagene skal varsles tidligst muligt.

Bliver du syg forud for en planlagt omsorgsdag, og du sygemelder dig ved arbejdstids begyndelse, udskydes afholdelsen af omsorgsdagen. Bliver du syg på omsorgsdagen, betragtes omsorgsdagen som afholdt.

Omsorgsdage, som ikke er afholdt inden kalenderårets udløb, bortfalder.

For fødselsåret gælder, at omsorgsdage kan overføres til det efterfølgende år, uanset hvornår barnet er født, og uanset om det har været muligt at afholde dagene eller ej.

Som yngre læge skal du være opmærksom på, at udløber din stilling, inden du får afholdt de overførte omsorgsdage, og du bliver ledig, bortfalder de overførte dage.

Du vil også kunne overføre omsorgsdage for større søskende. Det er dog en betingelse, at du har været afskåret fra at kunne afholde dagene på grund af barsel i et helt kalenderår.

Kontakt Yngre Lægers rådgivere

Vi anbefaler, at du kontakter Yngre Læger, hvis du skal være forælder og har spørgsmål angående barselsorlov.

Headset ligger på computertastatur

Ring til os på 35 44 85 00

Yngre Lægers telefonrådgivning er åben:

Mandag-torsdag fra kl. 9-16

Fredag fra kl. 9-15