Gå til indhold

Forlængelse og udskydelse af barselsorlov

Se hvilke regler, der gælder for dig som yngre læge, hvis du ønsker at forlænge eller udskyde noget af din barselsorlov.

Det er muligt enten at forlænge eller udskyde orlov. 

Forlængelse af barselsorlov

Du og din partner har begge ret til at forlænge jeres orlov.

En forlængelse er enten 8 eller 14 uger og uden nogen ydelse.

Hvis du er fratrådt læge, kan du kun forlænge med 8 uger.

I kan også vælge at dele en forlængelse.

Retsbaseret udskydelse af barselsorlov

Du og din partner har begge ret til at udskyde op til 5 ugers orlov til afholdelse efter 1 år efter fødslen og, inden barnet fylder 9 år.

Når du vil afholde orloven, skal det varsles overfor arbejdsgiver med 8 uger før påbegyndelsen af orloven. Orloven skal afholdes som en sammenhængende periode.

Hvis du har udskudt orlov retsbaseret, men ønsker at afholde den drypvis, kan du altid ændre den udskudte orlov fra retsbaseret til aftalebaseret udskudt orlov efter aftale med din arbejdsgiver.

Aftalebaseret udskydelse af barselsorlov

Du kan udskyde op til 32 ugers orlov aftalebaseret.

At den udskudte orlov er aftalebaseret udskudt betyder, at du skal forhandle hvornår og hvordan, at du kan afvikle orloven med den arbejdsgiver, hvor du engang ønsker at afholde orloven.

Orloven kan efter aftale afholdes i flere perioder og evt. drypvis.

Udskudt orlov med løn

Hvis du udskyder lønnet orlov til afholdelse senere, er det en betingelse for at bevare lønretten, at du bliver ved med at være ansat hos samme arbejdsgiver.

Hvis du skifter arbejdsgiver eller bliver ledig, bortfalder lønretten.