Gå til indhold

Saml 10 medlemmer og bestil gratis kursus fra Yngre Læger

Yngre Lægers +10 kurser er et medlemstilbud, hvor en konsulent fra Yngre Læger kommer ud på jeres arbejdsplads og afholder kursus, gå-hjem-møde, workshop eller oplæg på en morgenkonference. 

Når I er mindst 10 medlemmer af Yngre Læger samlet, kan I gratis rekvirere et af Yngre Lægers +10-kurser. Nederst på siden finder du en oversigt med temaer, I kan vælge imellem. Udfyld formularen for at bestille.  

Kurserne kan variere fra 1 time til 3 timer (også ifm. morgenkonferencer) og kan finde sted på din arbejdsplads, i det regionale sekretariat eller online. Det aftaler vi nærmere.

Sådan gør du: 

 • Vælg blandt nedenstående kurser og udfyld bestillingsformularen 
 • Yngre Læger kontakter dig for at aftale tid og sted
 • Book mødelokale med internet og adgang til projektor 
 • Inviter dine kolleger til at deltage
 • Bestil evt. forplejning

Når du har en aftale om et +10 kursus med Yngre Læger, kan du ansøge om tilskud til lokaleleje og mødeforplejning.

Bemærk, at +10 kurser er et tilbud for medlemmer af Yngre Læger. 

Oversigt over +10 kurser:

Kurserne er gratis og foregår efter nærmere aftale hos jer, når I er mindst 10 medlemmer samlet. Husk, at du også kan søge penge til at dække udgifter til lokale og forplejning for de deltagere, der er medlem.

Få inspiration til hvordan du kan udføre ledelse i hverdagen.

Formål

Kurset handler om to former for ledelse:

 1.  Faglig ledelse i hverdagen af patientforløb, herunder
  - Beslutninger og ansvar
  - At få andre til at tage ansvar
  - At skabe følgeskab blandt kolleger
   
 2. Ledelse af sig selv (lede indad), herunder
  - Prioriteringer i hverdagen
  - Udvikling
  - At tage kitlen af, når du har fri

Temaer

 • Situationsbestemt ledelse
 • Ledelse af fagkolleger og andre fagligheder
 • Faglig ledelse, personaleledelse
 • Motivation og følgeskab af dine kolleger
 • Udvikling af medarbejdere
 • Kommunikation og samspilsdilemmaer
 • Hvad forventes der af mig? Hvornår lykkes jeg?
 • At lede sig selv
 • Hvordan udvikler jeg mig som leder?

Målgruppe

Til dig, der ønsker at arbejde med din lederrolle.

Hvis det ønskes, kan workshoppen målrettes bestemte grupper af læger, fx KBUére, Intro- og hoveduddannelseslæger eller speciallæger.

Form

Oplæg og øvelser.

 

Bestil +10 kursus her

Formål

På kurset fokuserer vi på pressehåndtering i bred forstand. 

Temaer

 • Hvad gør du, hvis medierne kontakter dig?
 • Hvordan samarbejder du med journalisterne - og skal du?
 • Hvad skal du huske at gøre før, under og efter et interview?
 • Hvordan kommer du og Yngre Læger i medierne?

Kurset kan være et fyraftensmøde, et ”gå-hjem-møde”, et oplæg på en morgen-konference eller som et programpunkt på et seminar/debatmøde - det tilpasser vi.

Målgruppe

Alle der har potentiel pressekontakt. F.eks. tillidsvalgte, formænd, bestyrelser m.v.

Form

Oplæg med efterfølgende spørgsmål.

 

Bestil +10 kursus her

Udfyld formular 

Lær om Karriereværket - et redskab som både vejleder og uddannelsessøgende kan få gavn af.

Formål

Formålet med kurset er, at du som uddannelseslæge får bedre mulighed for at reflektere over og planlægge din karriereudvikling. Er du vejleder, kan Karrriereværket bruges til at strukturere din karrierevejledning af uddannelseslægen.

Vi tager afsæt i ”Karriereværket”, som er et dialog- og refleksionsværktøj udarbejdet af Danske Regioner og Yngre Læger. Karriereværket er et redskab, som bistår til at strukturere og afgrænse et til tider diffust emne. Det er udviklet og testet af både vejledere og yngre læger og har i praksis vist sig at være et nyttigt redskab for begge parter.

Kurset sætter også fokus på redskaber til at vejlede uden at rådgive, ligesom forventningsafstemning og spørgeteknik indgår som et centralt element.

Målgruppe

Kurset henvender sig til både vejledningssøgende og vejledere.

Hvis det ønskes, kan workshoppen målrettes bestemte grupper af læger, fx KBUére, Intro- og hoveduddannelseslæger eller speciallæger.

Form

Oplæg og øvelser.

 

Bestil +10 kursus her

Lær hvilke rammer der gælder for speciallægeuddannelse samt hvilke rettigheder og muligheder du har.

Formål

Arrangementet er rettet mod dig, dine kolleger eller din afdeling, der gerne vil vide mere om, hvilke rammer der gælder for speciallægeuddannelsen og hvilke rettigheder og muligheder du har som uddannelsessøgende.

Formålet med kurset er at introducere dig for rettigheder og muligheder i det professionelle uddannelsesforløb.

Fokus vil være på, hvordan uddannelsesforløbet kan professionaliseres, herunder hvordan du selv bedst bidrager til et godt videreuddannelsesforløb.
Til gavn for dig og din uddannelse.

Emner der arbejdes med

 • Formalia i et uddannelsesforløb
 • Hvem har ansvar for hvad?
 • Rettigheder og pligter
 • Hvad skal du især være opmærksom på
 • Ansvar for egen læring, feedback og supervision
 • Vigtigheden af netværk og kollegial erfaringsudveksling
 • Hvordan kan du bruge den uddannelseskoordinerende yngre læge?
 • Hvordan kan du bruge den uddannelsesansvarlige overlæge?
 • Hvordan kommer du videre? - det fremadrettede fokus.

Alt efter form og valg af fokuspunkter kan temaet præsenteres som workshop eller et kortere oplæg. Varighed fra 1-3 timer.

Målgruppe

Alle der er interesseret i speciallægeuddannelsen.

Hvis det ønskes, kan workshoppen målrettes bestemte grupper af læger, fx KBUére, Intro- og hoveduddannelseslæger eller speciallæger.

Form

Oplæg og øvelser.

 

Bestil +10 kursus her

Udfyld formular 

Lær om teorien og få redskaber til praktisering af den motiverende samtale.

Formål

Den motiverende samtale er en evidensbaseret samtaleteknik, som handler om at få patienten til at ændre adfærd. Her arbejder man på at frembringe personens egne argumenter og gode grunde til at lave en forandring. 

Kurset giver input og viden om den motiverende samtale. 

Temaer

 • Kommunikation som medicinsk faglig kompetence
 • Ambivalens og adfærdsændringer
 • Færdigheder i den motiverende samtale

Målgruppe

Alle læger der ønsker redskaber til at vejlede patienter i at ændre adfærd og livsstil fx angående rygning og alkohol. 

Hvis det ønskes, kan workshoppen målrettes bestemte grupper af læger, fx KBUére, Intro- og hoveduddannelseslæger eller speciallæger.

Form

Oplæg og øvelser.

 

Bestil +10 kursus her

Lær om teorierne og få redskaber til bedre patientinddragelse

Formål

Patientinddragelse optræder i den sundhedspolitiske debat som en vigtig løsning på det stigende pres. Men hvad mener vi, når vi snakker patientinddragelse? Hvordan ser det ud i praksis, og hvilke kliniske fordele og udfordringer er der i patientinddragelse?

Dette kursus stiller skarpt ind på, hvordan patientinddragelse i den kliniske hverdag både kan være en fordel for patienten og for den sundhedsprofessionelle. 

På kurset får du skærpet din opmærksomhed på patientinddragelse. Du bliver introduceret til konkrete værktøjer, som du kan bruge, når du skal prøve dig frem med god patientinddragelse. 

Temaer

 • Det etiske, det kliniske og det økonomiske argument for patientinddragelse
 • Den gode relation og den gode struktur
 • Værktøjer til god patientinddragelse
 • Hvordan bliver patientinddragelse ikke bare dit, men hele afdelingens projekt?

Målgruppe

Alle der ønsker større fokus og konkrete værktøjer på patientinddragelse.

Hvis det ønskes, kan workshoppen målrettes bestemte grupper af læger, fx KBUére, Intro- og hoveduddannelseslæger eller speciallæger.

Form

Oplæg og øvelser.

 

Bestil +10 kursus her

Udfyld formular