Gå til indhold

Saml 10 kolleger og bestil gratis kursus fra Yngre Læger

Samler du 10 kolleger, kommer vi ud på jeres arbejdsplads og afholder kursus, gå-hjem-møde, workshop eller oplæg på en morgenkonference.

Når I er mindst 10 medlemmer samlet, kan I gratis rekvirere et af Yngre Lægers +10-kurser.

Tid og sted
Kurserne varierer fra 45 minutter til 3 timer og kan finde sted på din arbejdsplads, i det regionale sekretariat eller online. Det aftaler vi nærmere.

Bemærk: På grund af stor efterspørgsel skal der påregnes en ”ventetid” på 8-10 uger fra det tidspunkt kurset rekvireres.

Sådan gør du: 

 • Vælg blandt nedenstående kurser og udfyld bestillingsformularen 
 • Yngre Læger kontakter dig for at aftale tid og sted
 • Book mødelokale med internet og adgang til projektor 
 • Inviter dine kolleger til at deltage
 • Bestil evt. forplejning (du kan søge Yngre Læger om tilskud inden kurset afholdes)

Oversigt over +10 kurser:

Kurserne er gratis og foregår efter nærmere aftale hos jer, når I er mindst 10 medlemmer samlet. Husk, at du også kan søge penge til at dække udgifter til lokale og forplejning.

Få inspiration til hvordan du kan udføre ledelse i hverdagen.

Formål

Kurset handler om to former for ledelse:

 1.  Faglig ledelse i hverdagen af patientforløb, herunder
  - Beslutninger og ansvar
  - At få andre til at tage ansvar
  - At skabe følgeskab blandt kolleger
   
 2. Ledelse af sig selv (lede indad), herunder
  - Prioriteringer i hverdagen
  - Udvikling
  - At tage kitlen af, når du har fri

Temaer

 • Situationsbestemt ledelse
 • Ledelse af fagkolleger og andre fagligheder
 • Faglig ledelse, personaleledelse
 • Motivation og følgeskab af dine kolleger
 • Udvikling af medarbejdere
 • Kommunikation og samspilsdilemmaer
 • Hvad forventes der af mig? Hvornår lykkes jeg?
 • At lede sig selv
 • Hvordan udvikler jeg mig som leder?

Målgruppe

Til dig, der ønsker at arbejde med din lederrolle.

Hvis det ønskes, kan workshoppen målrettes bestemte grupper af læger, fx KBUére, Intro- og hoveduddannelseslæger eller speciallæger.

Form

Oplæg og øvelser.

 

Bestil +10 kursus her

Formål

Når konflikter tages i opløbet, er der størst sandsynlighed for, at de ikke udvikler sig ukonstruktivt - og at du bliver tilfreds med din håndtering af konflikten.

Fokus vil især være på konflikter mellem kollegaer, og hvad vi hver især kan gøre for at undgå, at konflikter bliver en barriere for udvikling af et godt arbejdsmiljø.

Temaer

 • Hvad kendetegner en konflikt
 • Konflikter og sprogspil 
 • Ændring af vaner
 • Psykologiske magtspil
 • Fremadrettet fokus og handleplan

Kurset kan være et fyraftensmøde, et ”gå-hjem-møde”, et oplæg på en morgenkonference eller som et programpunkt på et seminar/debatmøde - det tilpasser vi.


Målgruppe

Alle der ønsker at arbejde med konflikthåndtering.

Hvis det ønskes, kan workshoppen målrettes bestemte grupper af læger, fx KBUére, Intro- og hoveduddannelseslæger eller speciallæger.

Form

Oplæg og øvelser.  

 

Bestil +10 kursus her

Formål

At modtage medicinstuderende i klinikophold kræver forberedelse.

Hvis afdelingen ikke har gjort sit forarbejde, risikerer klinikopholdet nemt at blive en tung byrde for såvel afdelingen, som for den ansvarlige læge, der står som kontaktperson.

Desuden risikerer klinikopholdet at blive en parkeringsplads fremfor et lærerigt og produktivt ophold for den medicinstuderende.

Formålet med kurset er at dele viden om centrale principper i dét at modtage medicinstuderende i klinikophold.

Temaer

 • Målet med klinikophold
 • Struktur og overblik
 • Mesterlæreprincipper
 • Byd velkommen
 • Fra forskning til praktik
 • Hvad kan man gøre - her og nu?

Målgruppe

Alle læger, der er involverede i medicinstuderendes klinikophold.

Form

Kurset kan med fordel anvendes på en morgen-konference. Kort oplæg fra underviseren, med efterfølgende dialog. Kurset kan med fordel kombineres. Kurset kan også forlænges med elementer fra kurset "Feedback og vejledning". 

 

Bestil +10 kursus her

Formål

Kurset sætter fokus på, hvordan en kollektiv indsats kan forbedre læringsmiljøet i en travl klinisk hverdag til gavn for både læger og patienter. Indholdet bygger på solid forskning i, hvad der skal til for at skabe grobund for motivation og læring.

Temaer

 • Motivationsfremmede faktorer
 • Kompetencer og styrker
 • Handlingskompetence og tillid til egne kompetencer
 • Feedback og mestringsoplevelser
 • Relationen mellem jobtilfredshed og præstationsevne

Kurset kan være et fyraftensmøde, et 'gå-hjem-møde', et oplæg på en morgenkonference eller som et programpunkt på et seminar/debatmøde - det tilpasser vi.

Målgruppe

Alle uddannelsesinteresserede læger. Det er en fordel, hvis hele afdelingen – incl. ledelsen - er med til arrangementet.

Hvis det ønskes, kan workshoppen målrettes en specifik lægegruppe, fx speciallæger.

Form

Oplæg og øvelser

 

Bestil +10 kursus her

Formål

På kurset fokuserer vi på pressehåndtering i bred forstand. 

Temaer

 • Hvad gør du, hvis medierne kontakter dig?
 • Hvordan samarbejder du med journalisterne - og skal du?
 • Hvad skal du huske at gøre før, under og efter et interview?
 • Hvordan kommer du og Yngre Læger i medierne?

Kurset kan være et fyraftensmøde, et ”gå-hjem-møde”, et oplæg på en morgen-konference eller som et programpunkt på et seminar/debatmøde - det tilpasser vi.

Målgruppe

Alle der har potentiel pressekontakt. F.eks. tillidsvalgte, formænd, bestyrelser m.v.

Form

Oplæg med efterfølgende spørgsmål.

 

Bestil +10 kursus her

Formål

Fokus vil være på dit arbejdsliv og de initiativer, du og dine kollegaer kan tage for at få større trivsel og arbejdsglæde.

Temaer

• Trivsel og mening
• Trivselsskabende faktorer
• Kollegialitet i lægegruppen
• Når arbejdet tager magten?

Vi runder af med fælles fremadrettet fokus, så I sammen kan tage ansvar for at forbedre arbejdsglæden og trivslen som læge. 

Målgruppe

Alle der ønsker at arbejde med afdelingens trivsel og kollegialitet.

Hvis det ønskes, kan workshoppen målrettes bestemte grupper af læger, fx KBUére, Intro- og hoveduddannelseslæger eller speciallæger.

Form

Oplæg og øvelser

 

Bestil +10 kursus her

Udfyld formular 

Lær om Karriereværket - et redskab som både vejleder og uddannelsessøgende kan få gavn af.

Formål

Formålet med kurset er, at du som uddannelseslæge får bedre mulighed for at reflektere over og planlægge din karriereudvikling. Er du vejleder, kan Karrriereværket bruges til at strukturere din karrierevejledning af uddannelseslægen.

Vi tager afsæt i ”Karriereværket”, som er et dialog- og refleksionsværktøj udarbejdet af Danske Regioner og Yngre Læger. Karriereværket er et redskab, som bistår til at strukturere og afgrænse et til tider diffust emne. Det er udviklet og testet af både vejledere og yngre læger og har i praksis vist sig at være et nyttigt redskab for begge parter.

Kurset sætter også fokus på redskaber til at vejlede uden at rådgive, ligesom forventningsafstemning og spørgeteknik indgår som et centralt element.

Målgruppe

Kurset henvender sig til både vejledningssøgende og vejledere.

Hvis det ønskes, kan workshoppen målrettes bestemte grupper af læger, fx KBUére, Intro- og hoveduddannelseslæger eller speciallæger.

Form

Oplæg og øvelser.

 

Bestil +10 kursus her

Lær hvilke rammer der gælder for speciallægeuddannelse samt hvilke rettigheder og muligheder du har.

Formål

Arrangementet er rettet mod dig, dine kolleger eller din afdeling, der gerne vil vide mere om, hvilke rammer der gælder for speciallægeuddannelsen og hvilke rettigheder og muligheder du har som uddannelsessøgende.

Formålet med kurset er at introducere dig for rettigheder og muligheder i det professionelle uddannelsesforløb.

Fokus vil være på, hvordan uddannelsesforløbet kan professionaliseres, herunder hvordan du selv bedst bidrager til et godt videreuddannelsesforløb.
Til gavn for dig og din uddannelse.

Emner der arbejdes med

 • Formalia i et uddannelsesforløb
 • Hvem har ansvar for hvad?
 • Rettigheder og pligter
 • Hvad skal du især være opmærksom på
 • Ansvar for egen læring, feedback og supervision
 • Vigtigheden af netværk og kollegial erfaringsudveksling
 • Hvordan kan du bruge den uddannelseskoordinerende yngre læge?
 • Hvordan kan du bruge den uddannelsesansvarlige overlæge?
 • Hvordan kommer du videre? - det fremadrettede fokus.

Alt efter form og valg af fokuspunkter kan temaet præsenteres som workshop eller et kortere oplæg. Varighed fra 1-3 timer.

Målgruppe

Alle der er interesseret i speciallægeuddannelsen.

Hvis det ønskes, kan workshoppen målrettes bestemte grupper af læger, fx KBUére, Intro- og hoveduddannelseslæger eller speciallæger.

Form

Oplæg og øvelser.

 

Bestil +10 kursus her

Udfyld formular 

Få ny viden om inddragelse af patienterne og metoden fælles beslutningstagning.

Formål

Der er for tiden meget fokus på fælles beslutningstagning - Shared Decision Making. Formålet med kurset er at introducere fælles beslutningstagning som metode og som koncept for læge-patient-relationen.

Temaer

 • Hvorfor er brugerinddragelse så vigtig?
 • Introduktion til beslutningsstøtteværktøjer
 • Hvordan giver metoden mening i vores kliniske hverdag?
 • Metoden anvendt i praksis.

Målgruppe

Alle der ønsker, at arbejde med patientinddragelse og brugerinvolvering.

Hvis det ønskes, kan workshoppen målrettes bestemte grupper af læger, fx KBUére, Intro- og hoveduddannelseslæger eller speciallæger.

Form

Oplæg og øvelser.

 

Bestil +10 kursus her

Lær om teorien og få redskaber til praktisering af den motiverende samtale.

Formål

Den motiverende samtale er en evidensbaseret samtaleteknik, som handler om at få patienten til at ændre adfærd. Her arbejder man på at frembringe personens egne argumenter og gode grunde til at lave en forandring. 

Kurset giver input og viden om den motiverende samtale. 

Temaer

 • Kommunikation som medicinsk faglig kompetence
 • Ambivalens og adfærdsændringer
 • Færdigheder i den motiverende samtale

Målgruppe

Alle læger der ønsker redskaber til at vejlede patienter i at ændre adfærd og livsstil fx angående rygning og alkohol. 

Hvis det ønskes, kan workshoppen målrettes bestemte grupper af læger, fx KBUére, Intro- og hoveduddannelseslæger eller speciallæger.

Form

Oplæg og øvelser.

 

Bestil +10 kursus her

Lær om teorierne og få redskaber til bedre patientinddragelse

Formål

Patientinddragelse optræder i den sundhedspolitiske debat som en vigtig løsning på det stigende pres. Men hvad mener vi, når vi snakker patientinddragelse? Hvordan ser det ud i praksis, og hvilke kliniske fordele og udfordringer er der i patientinddragelse?

Dette kursus stiller skarpt ind på, hvordan patientinddragelse i den kliniske hverdag både kan være en fordel for patienten og for den sundhedsprofessionelle. 

På kurset får du skærpet din opmærksomhed på patientinddragelse. Du bliver introduceret til konkrete værktøjer, som du kan bruge, når du skal prøve dig frem med god patientinddragelse. 

Temaer

 • Det etiske, det kliniske og det økonomiske argument for patientinddragelse
 • Den gode relation og den gode struktur
 • Værktøjer til god patientinddragelse
 • Hvordan bliver patientinddragelse ikke bare dit, men hele afdelingens projekt?

Målgruppe

Alle der ønsker større fokus og konkrete værktøjer på patientinddragelse.

Hvis det ønskes, kan workshoppen målrettes bestemte grupper af læger, fx KBUére, Intro- og hoveduddannelseslæger eller speciallæger.

Form

Oplæg og øvelser.

 

Bestil +10 kursus her

Bliv introduceret til værktøjer, der kan gøre din patientsamtale bedre og mere effektiv.

Formål

Yngre læger har meget travlt. Tidspresset er stort. Sundhedsvæsenet stiller hele tiden nye krav til effektivitet, og patienterne ønsker stadigt større involvering. 

På kurset stiller vi skarpt på patientsamtalen. Undersøgelser viser nemlig, at forbedret og målrettet kommunikation fører til en mere effektiv konsultation. Du bliver introduceret til værktøjer, som du kan bruge i din patientkommunikation. 

Temaer

 • Udfordringer i patientkontakter
 • Patientcentreret kommunikation - hvad mener vi med det?
 • Rammer og vilkår for den gode patientsamtale
 • Introduktion af et værktøj til samtalens struktur

Målgruppe

Alle der ønsker større fokus på patientkommunikation.

Hvis det ønskes, kan workshoppen målrettes bestemte grupper af læger, fx KBUére, Intro- og hoveduddannelseslæger eller speciallæger.

Form

Oplæg og øvelser. Undervisningen foregår med høj grad af deltageraktivitet.

 

Bestil +10 kursus her

Udfyld formular