Gå til indhold

Lægebolig - det har du ret til som yngre læge

Find ud af, hvem der har ret til en lægebolig og læs om forskellige typer af lægeboliger samt beskatning af lægebolig her.

Din arbejdsgiver er forpligtet til at tilbyde dig en lægebolig i forbindelse med din ansættelse i en region uden for Storkøbenhavn/Hovedstadsregionen. 

Du skal selv gøre din arbejdsgiver opmærksom på, at du ønsker en lægebolig. Ved tildeling af en lægebolig skal arbejdsgiver i videst muligt omfang tage hensyn til dit familiemæssige boligbehov.

Du har ikke ret til en lægebolig, hvis du ansættes som afdelingslæge.

Lægebolig - regler og rettigheder

Har du spørgsmål angående lægebolig, kan du ringe til Yngre Læger. Har du spørgsmål vedrørende lægebolig og skatteforhold, skal du kontakte SKAT.

Lægeboliger kan opdeles i to typer:

§ 1 stk. 1-boliger

§ 1 stk. 1-boliger er boliger, som din arbejdsgiver har en overenskomstmæssig forpligtelse til at stille til rådighed.

Huslejen er overenskomstreguleret, og der skal ikke betales indskud.

§ 1 stk. 4-boliger

§ 1 stk. 4-boliger er boliger, som din arbejdsgiver er forpligtet til at anvise dig, hvis ikke der er ledige § 1, stk. 1-boliger. Det vil sige, at din arbejdsgiver fx kan tage kontakt til et boligselskab eller lignende og på den måde skaffe dig en bolig.
 
Din arbejdsgiver skal aktivt medvirke til at fremskaffe et konkret boligtilbud til dig. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at din arbejdsgiver fx henviser dig til et boligselskab.

Hvis du får anvist en § 1 stk. 4-bolig, skal du betale den reelle husleje for boligen. Sygehuset skal betale evt. indskud.

En lægebolig betragtes som en funktionærbolig, og lejeloven finder derfor ikke anvendelse.

 

En lægebolig skal modtages i almindelig, god stand.

 

Yngre Læger anbefaler, at du selv er til stede ved overtagelse af din lægebolig, så du og din arbejdsgiver er enige om lægeboligens stand ved indflytningen. Det kan nemlig have betydning, når du engang skal fraflytte lægeboligen.

Du har ret til at bo i en lægebolig under din ansættelse.

 

Når du fratræder din stilling, har du selv 1 måneds varsel og din arbejdsgiver 3 måneders varsel til at opsige din lægebolig.

 

I forbindelse med fraflytning af en lægebolig skal du sørge for, at boligen er ryddet og rengjort. Er boligen ikke tilstrækkeligt rengjort, kan din arbejdsgiver kræve, at du selv betaler for ekstra rengøring.

 

Lægeboligen skal efterlades i samme stand, som da du flyttede ind - bortset fra almindeligt slid og ælde. Du skal således ikke betale for maling, gulvafslibning el.lign., som skyldes almindelige slitage, når du fraflytter din lægebolig.

 

Du skal betale for eventuel misligholdelse af boligen fx dybe ridser eller huller i gulvet eller et ødelagt komfur.

Lægeboliger gælder også, når du, som led i din KBU og introuddannelsen i almen medicin, arbejder i en almen praksis.

Husk, at du skal anmode om en lægebolig i forbindelse med ansættelsen.

Under hoveduddannelsen i almen medicin har du alene ret til lægebolig, så længe du er ansat på den regionale sygehusoverenskomst.

Det vil sige, at du ikke har krav på lægebolig under din fase 2 og 3, da din ansættelse her overgår til overenskomst for praksisamanuenser. 

Sygehusoverenskomst - Danske Regioner og Yngre Læger

En lægebolig betragtes af SKAT som et skattepligtigt personalegode, hvis markedsværdien (fratrukket 10 pct.) af boligen overstiger huslejen. Regionen er derfor forpligtet til at indberette beskatningsgrundlaget til SKAT.

Yngre Læger vejleder ikke om eventuelle skattemæssige forhold i forbindelse med din lægebolig. Vi henviser dig i den forbindelse til at kontakte SKAT.