Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelse

Få overblik over vejen fra cand.med. til speciallæge samt hvilke bestemmelser, der gælder for din videreuddannelse og dine ansættelser.

Fra cand.med. til speciallæge

Efter universitetet begynder den lægelige videreuddannelse, som består af en klinisk basisuddannelse (KBU), en eller flere intro-stillinger samt et hoveduddannelsesforløb, som fører til speciallægeanerkendelse.

Godt at vide, når du er er gang med den lægelige videreuddannelse

Uddannelsesudvalget

Læs mødereferater og se medlemmer af Yngre Lægers uddannelsesudvalg her.

Lægefaget - livslang læring

Lægefaget er om noget et fag, hvor der praktiseres ”livslang læring”.

Din uddannelse er ikke slut, når du forlader universitetet, men uddannelsen ændrer karakter, og foregår sideløbende med og ved hjælp af det kliniske arbejde.

Dette medfører specielle og komplekse uddannelsesforhold med mange forskellige ansættelses- og uddannelsesforløb frem mod speciallægeautorisationen.

Rådgivning

Kontakt din tillidsrepræsentant eller Yngre Læger, hvis du får problemer undervejs i din lægelige videreuddannelse.

""

Har du spørgsmål til dit uddannelsesforløb?

Det kan fx være, at du:
- Mangler godkendelse af kompetencer, uddannelseselementer eller -forløb.
- Skal have forlænget din ansættelse.
- Er i fare for at blive opsagt
- Bliver syg eller skal på barsel
- Andet