Gå til indhold

VUR-håndbogen for yngre læger

VUR-håndbogen indeholder viden og gode råd til dig, som skal repræsentere Yngre Læger i et af de Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (VUR).

Som Yngre Lægers medlem i VUR repræsenterer du de uddannelsessøgende læger i de(n) region(er), som indgår i VUR.

Medlemmerne af VUR repræsenterer henholdsvis arbejdsgiverne (regionen) og lægeorganisationer (FAS, PLO, Yngre Læger). 

Formålet med VUR er at:

  • sikre en høj kvalitet i den lægelige videreuddannelse
  • udvikle/anvende relevante pædagogiske metoder
  • sikre smidig håndtering af individuelle uddannelsesforløb
  • sikre en løbende tilpasning af dimensioneringen

På VUR-møderne repræsenterer du dit bagland. Derfor er det vigtigt at sørge for, at du har mandat fra dem, så du ved, hvilke synspunkter, du skal varetage og fremføre på mødet.

Læs mere om blandt andet interessevaretagelse i VUR-håndbogen.