Gå til indhold

Videreuddannelsesråd og målbeskrivelser

De tre regionale videreuddannelsesråd er ansvarlige for den praktiske tilrettelæggelse af den lægelige videreuddannelse og fordeler uddannelsesstillinger mv. inden for uddannelsesregionen.

Danmark er delt op i tre uddannelsesregioner – Nord, Syd og Øst. Det er ansættelsesmyndigheden, der opslår stillinger og fastlægger ansættelsesprocedure for bl.a. ansættelse i hoveduddannelsesforløb.

Kontakt videreuddannelsesrådenes sekretariater

Kontakt videreuddannelsesrådenes sekretariater:

Endelig er der videreuddannelsesudvalg på en række sygehuse. Sammensætning og opgaver for disse lokale udvalg kan variere fra region til region. 

Målbeskrivelser

I Sundhedsstyrelsens målbeskrivelser for hvert af de 39 lægespecialer kan du se, hvilke kompetencer man skal opnå inden for det enkelte speciale.

Sundhedsstyrelsen: Målbeskrivelser for de 39 specialer

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse rådgiver Sundhedsministeren og Sundhedsstyrelsen og arbejder blandt andet med prognose og dimensionering af uddannelsesstillinger, ændringer i speciallægeuddannelsen, målbeskrivelser, inspektorordningen mv.

Det Nationale Råd for Lægers videreuddannelse