Gå til indhold

Videreuddannelsesråd og målbeskrivelser

De tre regionale videreuddannelsesråd er ansvarlige for den praktiske tilrettelæggelse af den lægelige videreuddannelse og fordeler uddannelsesstillinger mv. inden for uddannelsesregionen.

Danmark er delt op i tre uddannelsesregioner – Nord, Syd og Øst. Det er ansættelsesmyndigheden, der opslår stillinger og fastlægger ansættelsesprocedure for bl.a. ansættelse i hoveduddannelsesforløb.

De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (VUR)

Medlemmerne af VUR repræsenterer henholdsvis arbejdsgiverne (regionen) og lægeorganisationer (FAS, PLO, Yngre Læger). Formålet med VUR er at:

  • sikre en høj kvalitet i den lægelige videreuddannelse
  • udvikle/anvende relevante pædagogiske metoder
  • sikre smidig håndtering af individuelle uddannelsesforløb
  • sikre en løbende tilpasning af dimensioneringen

Læs mere om om arbejdet i VUR og download VUR-håndbogen, hvis du skal repræsentere Yngre Læger i et af de tre regionale VUR. 

VUR-håndbogen for yngre læger

Lokale videreuddannelsesudvalg 

Endelig er der videreuddannelsesudvalg på en række sygehuse. Sammensætning og opgaver for disse lokale udvalg kan variere fra region til region. 

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse rådgiver Sundhedsministeren og Sundhedsstyrelsen og arbejder blandt andet med prognose og dimensionering af uddannelsesstillinger, ændringer i speciallægeuddannelsen, målbeskrivelser, inspektorordningen mv.

Det Nationale Råd for Lægers videreuddannelse