Gå til indhold

Yngre Lægers whistleblowerordning

Læs her, hvordan du gør brug af Yngre Lægers whistleblowerordning og find oplysninger om, hvad du kan indberette.

Ring til den eksterne hotline, hvis du har spørgsmål til ordningen eller brug for rådgivning om forhold, som du overvejer at indberette.

Hvem kan indberette til Yngre Lægers whistleblowerordning?

Du kan gøre brug af Yngre Lægers whistleblowerordning, hvis du er: 

 • tidligere, nuværende eller kommende ansat
 • samarbejdspartner eller leverandør
 • regional forperson
 • politisk valgt i Yngre Lægers bestyrelse og repræsentantskab 
 • tillidsrepræsentant (TR og FTR) knyttet til Yngre Læger 
 • øvrigt politisk valgt, fx udvalgsmedlem

Hvad kan jeg indberette til Yngre Lægers whistleblowerordning?

Der gælder en række kriterier for, hvilke forhold man kan indberette til whistleblowerordningen. I forbindelse med en indberetning på portalen vil du også blive stillet en række spørgsmål, så vi kan guide dig ordentligt i forhold til, om det er i eller uden for ordningen.

Din indberetning vil i udgangspunkt være omfattet af whistleblowerordningen, hvis den drejer sig om: 

 • overtrædelse af EU-regler, fx reglerne om udbud, ex reglerne om udbud, forbud mod monopol og kartelaftaler, insiderviden, hvidvask eller GDPR
 • alvorlige lovovertrædelser, fx dokumentfalsk, hacking, bedrageri, skattesnyd, eller tilsidesættelse af bogføringsreglerne
 • tilsidesættelse af regler eller standarder med risiko for liv og sundhed
 • verbal eller fysisk seksuel chikane 
 • grov ydmygende mobning.

Læs whistleblowerpolitikken inden du sender en indberetning

Inden du sender en indberetning til whistleblowerordningen, er det vigtigt, at du læser Yngre Lægers whistleblowerpolitik. Under punkt 3 og 4 finder du oplysninger om, hvad du kan indberette til ordningen. 
 
I whistleblowerpolitikken finder du oplysninger om processen efter indberetningen, og om hvordan dine oplysninger håndteres og anvendes, herunder hvordan de eventuelt vil indgå i videre sagsbehandling i forbindelse med undersøgelser af sagen. 
  
Yngre Lægers whistleblowerpolitik (PDF)  

Ring til hotline 88 88 85 85 om whistleblowerordning

I tilknytning til Whistleblowerordningen har Yngre Læger etableret en ekstern hotline, som besvares af advokaterne Helle Nøhr Larsen eller Laura Fedders Christensen fra SIRIUS advokater. 

Her kan du få rådgivning om forhold, som du overvejer at indberette, få vejledning til indberetningsportalen og stille spørgsmål til selve whistleblowerordningen. 

Hvem håndterer min indberetning?

Din indberetning bliver håndteret og vurderet af SIRIUS advokater. Hvis en indberetning giver anledning til, at der skal foretages yderligere undersøgelser, så kan enten Yngre Læger eller SIRIUS advokater stå for de videre undersøgelser.

Både Yngre Læger og SIRIUS advokater kan have behov for at stille dig spørgsmål for at sikre, at sagen oplyses tilstrækkeligt og håndteres korrekt. 

Hvordan sikrer jeg min anonymitet?

Ønsker du at være anonym, skal du undlade at oplyse dit navn eller andre personhenførbare oplysninger i din indberetning. 

Vær opmærksom på ikke at indberette fra en PC, som er udleveret af Yngre Læger eller fra en PC, som er opkoblet på organisationens netværk/intranet. 

Whistleblower

Sådan opretter du en indberetning til whistleblowerordningen

For at indberette til Whistleblowerordningen, skal du bruge en særlig indberetningsportal. 

Portalen fungerer som en kommunikationskanal mellem dig og SIRIUS advokater. Du vælger selv et password, som du skal bruge for at logge ind på portalen og se, om der er stillet spørgsmål til dig.

Du forbliver anonym, medmindre du har angivet dine personlige oplysninger i din indberetning.  
   
Hvis SIRIUS advokater har for få oplysninger om hændelsen, der indberettes om, kan de blive nødt til at henlægge sagen. Der kan endvidere være behov for, at en eller flere personer i ledelsen orienteres om det omhandlede forhold, hvis dette vurderes nødvendigt i den konkrete situation og under de konkrete omstændigheder.
  
De oplysninger, som du afgiver i en indberetning, skal afgives i god tro. Du må ikke bevidst give urigtige eller vildledende oplysninger. 

Link til indberetningsportal

Kopiér linket eller tast URL-adressen over i en internet-browser:
https://whistleblower.legalsys.dk/yngre-l-aelig-ger/yl/forside.html  

Whistleblowerordningen erstatter ikke eksisterende kommunikationsveje i Yngre Læger

Whistleblowerordningen skal hverken erstatte eller træde i stedet for de eksisterende kommunikationsveje hos Yngre Læger.

Er du nuværende eller tidligere ansat og har været udsat for seksuel chikane eller grov chikane, kan du trygt henvende dig til din chef, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller andre i ledelsen. 

Er du politisk valgt i Yngre Læger, kan du trygt henvende dig til Yngre Lægers ledelse eller bestyrelsen. 
Uanset hvilken kommunikationsvej du vælger, vil din henvendelse blive taget alvorligt, blive undersøgt og håndteret så godt som muligt.

Whistleblowerordningen kan benyttes i de tilfælde, hvor en hændelse ikke egner sig til at blive behandlet via de eksisterende kommunikationsveje, eller hvor du som indberetter, gerne vil sikres fuld anonymitet.