Gå til indhold

Medlemsnyt fra Yngre Læger

Ca. en gang om måneden modtager du Yngre Lægers nyhedsbrev Medlemsnyt. Se nyhedsbrevene her ca. et år tilbage. 

Ældre udgaver af Yngre Lægers Medlemsnyt:

Medlemsnyt 2023 

Meldemsnyt - God Jul 
Indhold: God jul fra Yngre Læger - OK24: Genopretning af reallønnen er YLs væsentligste krav - Aktuelle kurser og arrangementer

Medlemsnyt 5. december 2023
Indhold: Debat om fremtidens sundhedsvæsen, arbejdsmiljø og OK24 - OK24: AC forhandler lønrammen - målet er at sikre reallønnen - Er juleaften en helligdag? - Kommende praktiserende læger vil ikke arbejde alene - Kurser og arrangementer

Medlemsnyt 26. oktober 2023
Indhold: Lægevagtsaftale - Besparelser - hvordan er du stillet? - Positivt med vedvarende fokus på psykiatrien - Her er det nye repræsentantskab - Har du tjek på, om du har ferie til gode? - Kommende kurser og arrangementer

Medlemsnyt 22. september 2023
Indhold: Lad ikke anbefalinger om arbejdsmiljø samle støv - Ved du, hvornår du må lave opslag i journaler? - Finanslovsforslag løser næppe besparelser på hospitalerne - Brug din stemme senest den 26. september - Kommende kurser og arrangementer

Medlemsnyt 21. august 2023
Indhold: Yngre Læger i bred dialog om psykiatrien - Flere læger i psykiatrien oplever trusler og vold - Rådgivningstilbud i en krisesituation - Stil op til repræsentantskabet - Tag med til Yngre Læge-dag 2023 - kurser og arrangementer

Medlemsnyt 22. juni 2023
Indhold: Sundhed til debat på Folkemødet - Kender du grundlovens § 77 om ytringsfrihed? - Dimensioneringsplan er langt fra mål - Arbejdsgivernes rekrutteringspolitik mangler mod - Ingen må blive syg af at gå på arbejde -  Hjælp os med at forbedre Læger.dk - Pride: Du kan stadig nå at være med - Kurser og arrangementer

Medlemsnyt 18. april 2023
Indhold: Husk at anmelde arbejdsskader - det kan give erstatning. Speciallæge med fast øvre arbejdstid. Yngre Læger vinder sag om forsinkede autorisationer. Yngre Læge-Dag i Region Sjælland – sæt kryds. Yngre Læger lancerer nyhedsbrev til speciallæger. Kommende kurser og arrangementer

Medlemsnyt 9. marts 2023
Indhold: Flere hundrede idéer til OK24-krav. Du kan stadig nå at sende dine / Speciallæger vil være overlæger / Til dig i almen praksis: Husk at bruge dine kursusmidler / På arbejde i påsken - hvordan skal det registreres? / Aktuelle kurser og arrangementer

Medlemsnyt 9. februar 2023
Indhold: OK24: Hvordan skal overenskomsten forbedres? / Du kan ikke afspadsere på en sygedag / Nyt tilbud til dig som ny eller kommende speciallæge / Til alle læger: Tag med på arbejdsmiljøkonference / Til alle læger: Kursus i Vælg klogt

Medlemsnyt 11. januar 2023
Indhold: Godt nytår / OK24 startskud: Hvad er vigtigst for dig? / Tilbud til dig, der er speciallæge / Til alle læger: Tag med på arbejdsmiljøkonference / Kursus i Yngre Læger 

 

Medlemsnyt 2022:

6. december 2022

Ny bestyrelse i Yngre Læger / Presset sundhedsvæsen på dagsordenen til repræsentantskabsmødet den 29.-30. november / Ny hjemmeside er i luften / God introduktion af uddannelseslæger i almen praksis betaler sig / Speciallægeudvalget: Sådan bliver vi mere relevante for speciallæger / Kursus i Yngre Læger

31. oktober 2022

Kirurger i opråb om personalemangel, Yngre Læger bakker op, Ny survey: KBU-læger bekymrede for, om de slår til, Yngre Læger: Husk psykiatrien - også efter folketingsvalget, Kommende kurser i Yngre Læger, Skal du ansættes som speciallæge i almen praksis? Så kan Yngre Læger hjælpe, Du har ret til omsorgsorlov, hvis et nært familiemedlem har brug for dig, Valg til Yngre Lægers bestyrelse: Sådan stiller du op, Ny undersøgelse om arbejdsmiljø på vej til dig.

29. september 2022
Fælles beslutningstagning: Marie Egebjerg er YL-ambassadør nr. 200, Sæt foden i døren hvis du er presset, Yngre Læge-Dag i region Sjælland er tilbage, Ventelister: Hensigtserklæringer på glittet papir er ikke nok, Frygten for fejl og klager: Der er hjælp her, Speciallæge: Tænker du på at købe egen praksis?

30. august 2022
Yngre Læger til politikerne: Vær ambitiøse når I forhandler om psykiatrien, "Jeg fandt ud af, hvor meget man faktisk kan rykke", Flere efterspørger fleksibilitet, Angst for fejl og patientklager, Tag med til Yngre Læge-dag, Hvad er lønnen for en læge (trin 1) og en læge (trin 2)?, Som afdelingslæge kan du stadig søge midler til et projekt i din region.

28. juni 2022
Lyt til lægernes ønske om fleksibilitet, Som afdelingslæge kan du stadig søge midler til et projekt i din region, Økonomiaftale varsler fortsat voldsom travlhed på sygehusene, Skal du med på UKYL-konference?, Bliv klogere på Vælg Klogt, ”Min ønskestilling hedder overlæge i innovation og klinisk kunstig intelligens”, Sundhedsvæsenet til debat på Folkemødet, Få ny viden om at inddrage patienterne, Hvis du bliver syg i din ferie.

1. juni 2022
Skræddersyet rådgivning til dig som er speciallæge, Sundhedsaftale: Rigtige elementer, men uden flere ansatte når vi ikke i mål, Bliv klogere på vælg klogt, Arbejdsmiljø er forudsætningen for et robust sundhedsvæsen, Speciallæge: Tænker du på at købe egen praksis?, Find modet til at flytte opgaver mellem faggrupperne

3. maj 2022
Konference om afdelingslægeprojektet: Alle regioner er godt i gang, Afdelingslægeprojektet: Rammeaftale på plads i Region Sjælland, Til dig som er udenlandsk uddannet læge, Er du lige blevet valgt til TR?, Corona ikke undskyldning for manglende patientansvarlig læge, Gå-hjem-møde om løndannelse for afdelingslæger, Robust sundhedsvæsen? Start med arbejdsmiljøet, Hvad er lønnen for en læge på trin 1?      

24. marts 2022
Yngre Læger om sundhedsreform: Gode intentioner gør det ikke alene, Første yngre læge i Etisk Råd har formidling øverst på sin dagsorden, Behov for lederuddannelse til læger, inden de bliver ledere, Nyuddannede læger mest udsat for sexisme, Få ny viden om at inddrage patienterne, Gå-hjem-møde om løndannelse for afdelingslæger

24. februar 2022
Afdelingslæge i Hovedstaden: Nu kan du søge projektmidler, Uddannelse i almen medicin: Den faglige kvalitet skal stå først, Ny overenskomst er underskrevet, Til dig der er uddannet i udlandet, Mød Morten Sodemann til webinar om patientens præferencer

2. februar 2022
Velkommen til nye læger, Karriereudvikling af afdelingslæger, Her er de regionale tovholdere i afdelingslægeprojektet, Vi søger afdelingslæger til interviews, Oplæg til psykiatriplan er ambitiøst og giver håb, Gravide og COVID-19, Medlemmer af nyt speciallægeudvalgi Yngre Læger er fundet, Kursus i fælles beslutningstagning