Gå til indhold

Yngre Lægers repræsentantskab

Se medlemmer af Yngre Lægers repræsentantskab, find mødereferater og læs mere om arbejdet i repræsentantskabet.

Repræsentantskabet er Yngre Lægers højeste myndighed. Repræsentantskabet holder to ordinære møder om året, hvor de diskuterer politik og beslutter, hvad foreningen skal arbejde med i den kommende periode.

Derudover kan repræsentantskabet blive indkaldt til ekstraordinære møder. Både repræsentanter og suppleanter deltager i møderne.

Repræsentantskabsvalg 2023 (valggruppe B)

Alle medlemmer modtager en stemmeseddel pr. e-mail. Du kan stemme på din kandidat frem til tirsdag den 26. september 2023 kl 23:59.  Det ny repræsentantskab præsenteres her på hjemmesiden mandag den 2. oktober. 

Se alle opstillede kandidater til Yngre Lægers repræsentantskab

Sidste frist for at stemme er tirsdag den 26. september 2023 kl. 23.59.

Repræsentantskabets sammensætning

Yngre Lægers repræsentantskab består af 2 valggrupper:

  • Valggruppe A består af repræsentanter fra hvert eksamenshold ved universiteterne i København, Aarhus, Aalborg og fra Syddansk Universitet. De vælges to gange årligt (februar og september), hvor der vælges 1 medlem for 1 år ad gangen. I alt består valggruppe A af 8 repræsentanter og 4 suppleanter. 
  • Valggruppe B består af 84 repræsentanter, der vælges blandt erhvervsaktive medlemmer for en 2-årig periode pr. 1. oktober i ulige år. De 80 vælges forholdsmæssigt fra de 5 regioner i forhold til det samlede antal medlemmer. Dertil vælges 2 medlemmer fra Staten og 1 fra henholdsvis Grønland og Færøerne. Herudover kommer et antal suppleanter svarende til 1/3 af repræsentanterne. 

Medlemmer af Yngre Lægers repræsentantskab

Hele repræsentantskabet

Valggruppe A

Valggruppe A består af 8 repræsentanter og 4 suppleanter

Valggruppe B

Mere viden

Vil du gerne have mere at vide om repræsentantskabet i Yngre Læger?

Deltag i et regionalt yngre lægerådsmøde i den region, hvor du arbejder. 

Kontakt Yngre Læger regionalt for at se hvor og hvornår, der afholdes et møde. 

Find Yngre Læger i din region

Du kan også kontakte Kirsten Falck (kif.yl@dadl.dk) fra Yngre Lægers sekretariat.