Gå til indhold

Yngre Lægers repræsentantskab

Se medlemmer af Yngre Lægers repræsentantskab, find mødereferater og læs mere om arbejdet i repræsentantskabet.

Repræsentantskabet er Yngre Lægers højeste myndighed. Repræsentantskabet holder to ordinære møder om året, hvor de diskuterer politik og beslutter, hvad foreningen skal arbejde med i den kommende periode.

Derudover kan repræsentantskabet blive indkaldt til ekstraordinære møder. Både repræsentanter og suppleanter deltager i møderne.

Udvikling af Yngre Læger

Yngre Lægers repræsentantskab har fokus på at udvikle foreningen for at imødekomme nye behov i medlemsskaren og i omverdenen. Det indebærer blandt andet at diskutere foreningens identitet og navn.

Konkret forslag til nyt navn bliver drøftet i foråret. Et eventuelt nyt navn bliver først endelig besluttet på repræsentantskabsmødet i november 2024.

Repræsentantskabets sammensætning

Yngre Lægers repræsentantskab består af 2 valggrupper:

  • Valggruppe A består af repræsentanter fra hvert eksamenshold ved universiteterne i København, Aarhus, Aalborg og fra Syddansk Universitet. De vælges to gange årligt (februar og september), hvor der vælges 1 medlem for 1 år ad gangen. I alt består valggruppe A af 8 repræsentanter og 4 suppleanter. 
  • Valggruppe B består af 84 repræsentanter, der vælges blandt erhvervsaktive medlemmer for en 2-årig periode pr. 1. oktober i ulige år. De 80 vælges forholdsmæssigt fra de 5 regioner i forhold til det samlede antal medlemmer. Dertil vælges 2 medlemmer fra Staten og 1 fra henholdsvis Grønland og Færøerne. Herudover kommer et antal suppleanter svarende til 1/3 af repræsentanterne. 

Medlemmer af Yngre Lægers repræsentantskab

Hele repræsentantskabet

Valggruppe A

Valggruppe A består af 8 repræsentanter og 4 suppleanter

Valggruppe B

Mere viden

Vil du gerne have mere at vide om repræsentantskabet i Yngre Læger?

Deltag i et regionalt yngre lægerådsmøde i den region, hvor du arbejder. 

Kontakt Yngre Læger regionalt for at se hvor og hvornår, der afholdes et møde. 

Find Yngre Læger i din region

Du kan også kontakte Kirsten Falck (kif.yl@dadl.dk) fra Yngre Lægers sekretariat.