Gå til indhold

Sygdom og død i forbindelse med fødslen

Se hvad du har ret til, hvis dit barn skal indlægges i forbindelse med fødslen, hvis du selv bliver syg og ikke kan passe barnet, eller hvis du får brug for sorgorlov.

Barns indlæggelse i forbindelse med fødslen

Hvis barnet hospitalsindlægges i forbindelse med fødslen, bliver mors barselsorlov forlænget svarende til indlæggelsesperioden.

Husk at give besked til arbejdsgiver.

Fars/medmors første 2 ugers barsel i forbindelse med fødslen forlænges ikke ved barns hospitalsindlæggelse.

Du kan så enten fremrykke din forældreorlov, som vil blive forlænget svarende til indlæggelsesperioden efterfulgt af de første 2 ugers barselsorlov eller genoptage arbejdet for så at genoptage orloven, når barnet bliver udskrevet.

Er indlæggelsesperioden af mere end 12 dages varighed, kan du, som far/medmor, benytte retten til pasning af alvorligt sygt barn under 18 år. Du har ved pasning af alvorligt sygt barn under 18 år ret til sædvanlig løn.

Sygdom og ret til fravær

Hvis du bliver syg og ikke kan passe barnet

Hvis du bliver syg og ude af stand til at passe barnet, kan den anden forælder indtræde i din barsel. Hvis I begge er ansat i en region, kan den anden forælder overtage din lønret.

Til gengæld har du ikke ret til løn under sygdom, når du allerede er på barsel, men vil få sygedagpenge.

Sorgorlov

Hvis du mister et barn under 18 år, har du ret til sorgorlov med sædvanlig løn i op til 26 uger. Retten gælder for begge forældre.

Du må gerne rejse til udlandet, mens du har sorgorlov.

Kontakt Yngre Lægers rådgivere

Vi anbefaler, at du kontakter Yngre Læger, hvis du skal være forælder og har spørgsmål angående barselsorlov.

Headset ligger på computertastatur

Ring til os på 35 44 85 00

Yngre Lægers telefonrådgivning er åben:

Mandag-torsdag fra kl. 9-16

Fredag fra kl. 9-15