Gå til indhold

Vigtig viden før du planlægger barsel som yngre læge

Før du går på barsel, er der nogle ting, du skal vide. Som yngre læge vil du ofte være ansat i tidsbegrænsede stillinger, og det har betydning for dig, når du skal du planlægge barsel.

Få et overblik her.

Teksten her er skrevet med udgangspunkt i overenskomsten på det regionale område, medmindre andet er angivet.   

Tidsbegrænsede stillinger

Som yngre læge er du ansat i tidsbegrænsede stillinger (medmindre du er afdelingslæge, vikar for afdelingslæge eller ansat speciallæge i almen praksis).

Selvom du går på barsel og mangler at færdiggøre en del af stillingen, udløber din stilling til den dato, der står i ansættelsesbrevet.

Hvis du er ansat i en uddannelsesstilling

Hvis du er ansat i en uddannelsesstilling, og du mangler noget af stillingen for at færdiggøre uddannelsen, har du ret til at få den manglende del af uddannelsen efter din barsel.

Du skal senest 6 uger efter fødslen aftale tidspunktet for, hvornår du ønsker at komme tilbage efter barsel.

Er der tale om en stilling, som involverer flere afdelinger/praksis, skal den lægelige videreuddannelse orienteres. Er der tale om en enkelt afdeling, aftaler du direkte med ledelsen på afdelingen.

Hvornår er man "fratrådt læge"?  

Fra det tidspunkt, hvor stillingen udløber, er du fratrådt læge, og du har i langt de fleste tilfælde stadig ret til løn under barsel.

Du må gerne rejse til udlandet, mens du afholder barselsorlov.

Statsansat ph.d.-læge

Hvis du er på barsel under din ansættelse som ph.d.-stipendiat, har du ret til at få forlænget din ansættelse med den periode, du har været på barsel under din ansættelse. Du skal selv ansøge om forlængelse af din ansættelse.

Udløber ansættelsen under barsel, har du fortsat ret til løn i den resterende del af barslen, og du forbliver i ansættelse under hele barselsperioden. Herefter forlænges stillingen med den periode, du mangler af ph.d.’en.

Ph.d.-læge - vigtig information før, under og efter din ph.d.

Hvornår har du ret til barselsdagpenge?

For at kunne få fuld løn under barsel, skal du være berettiget til barselsdagpenge – enten ved at være medlem af en a-kasse eller ved at opfylde beskæftigelseskravet.

Din arbejdsgiver får barselsdagpengene som refusion og udbetaler den fulde løn til dig.

Hvis du ikke er berettiget til barselsdagpenge, har du ret til lønnen fratrukket dagpengesatsen (dette gælder ikke, hvis du er ansat i staten!).

Er du dagpengeberettiget medlem af en a-kasse, er du også berettiget til barselsdagpenge.

Er du ikke medlem af en a-kasse, skal du opfylde beskæftigelseskravet:

  • Du skal være i ansættelse den dag eller senest dagen inden, dagpengene starter og
  • Du skal have været i ansættelse de seneste 4 måneder

Du skal som mor opfylde ovenstående krav 4 uger før termin. Som far/medmor skal du opfylde kravet, når du går på barsel.

Yngre Læger anbefaler, at du melder dig ind i en a-kasse, hvis du tænker på at gå på barsel.

Ledighed og a-kasse