Gå til indhold

Hvorfor være medlem af en a-kasse som yngre læge?

Yngre Læger anbefaler, at du melder dig ind i en a-kasse - særligt, hvis du er nyuddannet og planlægger at gå på barsel. Find ud af her hvorfor.

Fordele ved medlemskab af en a-kasse

Et medlemskab af en a-kasse handler ikke kun om penge i forbindelse med arbejdsløshed.

Som medlem af en a-kasse er du forsikret bl.a., hvis:

  • Hvis du bliver ledig (også efter ophold i udlandet)
  • Hvis du bliver syg, mens du er ledig
  • Hvis du skal på ferie og opfylder betingelserne for at få feriedagpenge

Yngre Læger anbefaler alle yngre læger, specielt de nyuddannede, at melde sig ind i en a-kasse, hvis de planlægger at gå på barsel. Det gør vi, fordi din ret til fuld løn under barsel fra arbejdsgiveren er afhængig af, om du har ret til dagpenge eller ej.

De fleste yngre læger er medlem af Akademikernes A-kasse, men du kan naturligvis vælge den a-kasse, der passer dig bedst.

Indmeldelse i a-kasse

Som nyuddannet skal du melde dig ind i a-kassen senest 14 dage efter sidste eksamensdato for at få ret til dagpenge som nyuddannet.

Kontakt din a-kasse for nærmere information.

Overholder du ikke fristen på 14 dage, har du tidligst ret til dagpenge efter et års medlemskab og et års arbejde på fuld tid.

Har du meldt dig ind i a-kassen som studerende senest et år, før du er færdiguddannet, skal du skifte status til nyuddannet. Også her skal du overholde 14 dages-fristen, dvs. du skal skifte status senest 14 dage efter sidste eksamensdato.

Er du nyuddannet og på vej til udlandet, så kan det være en god ide at melde dig ind i a-kassen inden udrejsen. Så har du sikret din ret til dagpenge.

Ledig

For at få dagpenge, når du bliver ledig, skal du melde dig ledig på jobnet.dk på din første dag som ledig.

Som medlem af en a-kasse har du ret til dagpenge, hvis du bliver arbejdsløs og opfylder betingelserne for udbetaling af dagpenge. Hvis du selv siger op eller har en vis andel i opsigelsen, får du 3 ugers karantæne, dvs. der vil gå 3 uger, før du kan få dagpenge.

Kontakt din a-kasse og hør nærmere.

Særlige vejledninger for yngre læger vedr. sygdom og barsel

Du vil som regel være omfattet af overenskomstens bestemmelser om løn under sygdom i en ledighedsperiode.

Overenskomstens parter har udarbejdet to vejledninger om sygdom og barsel for ikke-ansatte læger:

  • en for nyuddannede
  • en for læger, der fratræder en stilling

Er du nyuddannet og ledig

Som nyuddannet kan du få løn fra din region, selvom du endnu ikke er tiltrådt din KBU.

Vejledningen omfatter reglerne for løn under sygdom, graviditet, barsel og adoption for nyuddannede læger, der har fået anvist en KBU-stilling, men endnu ikke er tiltrådt stillingen.  

Økonomi og ret til fravær i forbindelse med graviditet og barsel som nyuddannet

Fratræder du en ansættelse 

Hvis du fratræder en stilling og bliver syg, er du omfattet af nedenstående vejledning, der beskriver regler for løn under sygdom, graviditet, barsel og adoption for læger, der er fratrådt en ansættelse som læge (trin 1), læge (trin 2) eller klinisk assistent. 

Økonomi og ret til fravær i forbindelse med graviditet og barsel som fratrådt læge


Hvis din stilling er ophørt kan du få løn under sygdom, hvis du opfylder to betingelser:

  • der må højst gå 9 måneder fra. din ansættelse er slut og til. du bliver syg, og
  • du skal have været ansat et eller flere steder de sidste 6 måneder før seneste ansættelses ophør, og der må højst have været 1 måneds afbrydelse mellem ansættelserne.

Det er den region, hvor du har været ansat længst i de sidste 12 måneder, der skal betale sygelønnen. Du kan højst få sygeløn indtil udgangen af den 5. måned efter måneden, hvor du blev syg.

Hvis sygdommen indtræder, mens du stadig er ansat eller inden for 1 måned efter ansættelsens ophør, vil sygelønnen svare til lønnen i din sidste ansættelse inkl. evt. decentrale tillæg og holddriftstillæg.

Hvis der går mere end 1 måned, er sygelønnen ekskl. ulempetillæg.

Du skal selv sørge for at få sygedagpenge fra Udbetaling Danmark. Regionen skal så betale forskellen mellem løn og dagpenge - og herunder pension og feriepenge af hele lønnen inkl. dagpengene.

Ved længerevarende sygdom (mere end 6 måneder) er der også mulighed for midlertidig eller varig syge-/invalidepension fra Lægernes Pensionskasse.

Kontakt Lægeforeningens socialrådgiver

Ferie

Hvis du holder ferie og ikke selv har opsparet feriepenge, vil du i visse situationer kunne få feriedagpenge fra a-kassen.

Kontakt din a-kasse og hør nærmere.

Nedsat kontingent

Få nedsat kontingent hvis du er ledig eller på orlov

Er du ledig eller på orlov i mindst 6 uger, kan du søge om nedsættelse af dit kontingent til Lægeforeningen og Yngre Læger.

Læs mere om mulighederne for nedsat kontingent her