Gå til indhold

Tilbage på job efter fødsel og barsel

Se her, hvad du skal være opmærksom på som yngre læge i forbindelse med genoptagelse af arbejde efter barselsorlov samt bibeskæftigelse før og efter fødslen. Du har ret til 2 omsorgsdage om året til og med det år, barnet fylder 7 år.

Genoptagelse af arbejdet

Du kan efter aftale med din arbejdsgiver vælge at genoptage arbejdet delvist og samtidig forlænge orloven med den tid, arbejdet er genoptaget.

Som mor må du dog ikke genoptage arbejdet i de første 2 uger efter fødslen.

Bibeskæftigelse

Før fødslen
Som mor er din ret til fuld løn i barselsperioden før fødslen betinget af, at du ikke påbegynder ny beskæftigelse, da det medfører nedsættelse af dagpengene.

Frem til 4 uger før fødslen må du gerne fortsætte med at bijobbe, men du må ikke øge omfanget af bijobbet.

Efter fødslen
Du må, som mor, ikke bijobbe de første 2 uger efter fødslen.

Fortsættelse af bijob herefter er omfattet af reglerne om delvis genoptagelse af arbejdet. Det betyder, at retten til barselsdagpenge nedsættes eller bortfalder, og dermed reduceres der også i lønnen.

Giv besked om bijob til din hovedarbejdsgiver
Hvis du skal bijobbe, skal du give din hovedarbejdsgiver besked, og der skal ske modregning i barselsdagpengene.