Gå til indhold

Seniorpolitik for yngre læger ansat i regioner og kommuner

Som seniorlæge har du blandt andet mulighed for at aftale nedsat arbejdstid. Se her, hvilken seniorpolitik der gælder i henholdsvis den regionale og den kommunale sektor.

Seniorpolitik for yngre læger ansat i regioner 

Er du yngre læge og ansat i en region, er du omfattet af Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Forhandlingsfællesskabets Rammeaftale om seniorpolitik. 

Se RLTN og Forhandlingsfællesskabets rammeaftale om seniorpolitik (PDF)

Tal med din leder om mulighed for nedsat arbejdstid 

Generelt gælder det, at du og din nærmeste leder afklarer dine overvejelser i forhold til at fortsætte med at arbejde - fx ved den årlige medarbejderudviklingssamtale (MUS). 
 
Er du 60 år eller ældre har du derudover mulighed for at aftale med din nærmeste leder, at du får nedsat arbejdstid og fuldt pensionsbidrag. Det vil sige, at du kan aftale, at du overgår til ansættelse på fx 30 timer om ugen, men bevarer pensionsindbetaling svarende til 37 timer ugentligt.

Seniorpolitik for yngre læger ansat i kommuner 

Er du yngre læge og ansat i en kommune, er du typisk ansat på individuel kontakt med vilkår svarende til en generel aftale på det kommunale område.

Hvis der er henvist til KL og Forhandlingsfællesskabets rammeaftale om seniorpolitik i din kontrakt, er du også omfattet af denne. 

Se KL og Forhandlingsfællesskabets rammeaftalen om seniorpolitik (PDF)

Ret til fravær og mulighed for nedsat arbejdstid

Via rammeaftalen har du mulighed for at aftale med din nærmeste leder, at du får nedsat arbejdstid og fuldt pensionsbidrag. 

Som månedslønnet ansat har du ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i 2 dage i det kalenderår vedkommende fylder 60 år, 3 dage ved 61 år og 4 dage ved 62 år.