Gå til indhold

Ansættelsesbrev - det har du krav på som yngre læge

Du har krav på et ansættelsesbrev eller -bevis senest en måned efter, at du som yngre læge er tiltrådt en stilling.

Et ansættelsesbrev eller -bevis skal som minimum indeholde:

 • Navn og adresse
  Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse.

 • Arbejdssted
  Arbejdsstedets beliggenhed eller i mangel af et fast arbejdssted eller et sted, hvor arbejdet hovedsagelig udføres, oplysning om lønmodtageren er beskæftiget på forskellige steder, og om hovedsæde eller arbejdsgiverens adresse.

 • Titel
  Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori.

 • Starttidspunkt
  Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt.

 • Varighed
  Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse.

 • Rettigheder
  Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie.

 • Opsigelsesvarsler
  Varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom.

 • Løn 
  Den gældende eller aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets påbegyndelse samt tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri fx pensionsbidrag og eventuel kost og logi. Endvidere skal der oplyses om lønnens udbetalingsterminer.

 • Arbejdstid
  Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid.

 • Overenskomst
  Angivelse af hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer arbejdsforholdet. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter uden for virksomheden, skal det endvidere oplyses, hvem disse parter er.

Kontakt Yngre Læger

Har du spørgsmål i forbindelse med dit ansættelsesbrev, så tal med din tillidsrepræsentant eller kontakt Yngre Læger.

Headset ligger på computertastatur

Ring til os på 35 44 85 00

Yngre Lægers telefonrådgivning er åben:

Mandag-torsdag fra. kl. 9-16

Fredag fra kl. 9-15