Gå til indhold

OK24-krav enstemmigt vedtaget af repræsentantskabet

Nyhed Yngre Læger

Yngre Lægers repræsentantskab har den 11. maj vedtaget de krav, som Yngre Lægers forhandlingsdelegation skal udveksle med arbejdsgiverne forud for overenskomstforhandlingerne i starten af 2024. Kravene har fokus på at sikre reallønnen, sikre bedre vagtbelastningsregler, sikre bedre vilkår for speciallæger og at bidrage til en øget fleksibilitet.

OK24 fyldte programmet på Yngre Lægers repræsentantskabsmøde torsdag den 11. maj 2023, hvor repræsentantskabet skulle debattere og stemme om de krav, som Yngre Lægers bestyrelse har foreslået.

Kravene er dannet på baggrund af det store engagement, der er lagt for dagen i den kravsindsamling, som mange medlemmer har deltaget i i løbet af vinteren og foråret 2023. Her er der via medlemsmøder lokalt på arbejdspladserne, via regionale møder, via hjemmesiden og via sociale medier afgivet mere end 700 forslag til, hvordan overenskomsten kan forbedres.

Person rækker en gul stemmeseddel op i luften
Kravene til OK24, som Yngre Læger skal udveksle med arbejdsgiverne, blev enstemmigt vedtaget på Yngre Lægers repræsentantskabsmøde. (Fotograf: Palle Peter Skov)

Løn, løn og atter løn

Langt hovedparten af forslagene handler om spørgsmålet om løn og pension. 

”Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi er her for at sikre yngre lægers vilkår og løn. Vi kan godt være med til at kagen bliver større, så vi kan bevare vores del af den, men vi kan ikke være med til at udhule de højtuddannedes løn i den offentlige sektor”, siger Yngre Lægers forperson Helga Schultz, med henvisning til den debat der eksisterer i andre fagforbund om skævdeling af overenskomstmidlerne til lavtløns- og ligelønsgrupperne.

Fleksibilitet er blandt højdespringerne

Også reglerne om vagtbelastning, afdelingslægernes vilkår og større fleksibilitet i arbejdslivet gik hyppigt igen både i de indkomne forslag og i debatten på repræsentantskabsmødet.

”Vi skal ikke stå til ansvar for om sundhedsvæsenet fungerer ved at tilbyde ringere vilkår. Jeg savner i den grad fleksibilitet i mit arbejdsliv,” lød det fra et medlem fra talerstolen. 

Og netop ønsket om fleksibilitet fik mange på talerstolen, hvor der blev efterspurgt bedre mulighed for at man som læge kan have en hverdag med lidt mere fleksibilitet, end man har i dag.

”Nogle dage kan man have brug for at møde direkte ind til ens ambulatorie. Andre gange kan man have brug for at gå tidligere for at deltage i et møde på skolen – og så skrive videre på det administrative senere,” lød kommentaren fra et medlem.

Vi skal ikke stå til ansvar for om sundhedsvæsenet fungerer ved at tilbyde ringere vilkår. Jeg savner i den grad fleksibilitet i mit arbejdsliv.

Medlem af Yngre Lægers repræsentantskab

Vi skal passe på afdelingslægernes vilkår

Afdelingslægernes vilkår og spørgsmålet om den faste arbejdstid blev også debatteret. 

”Der er ingen tvivl om, at vi bliver flere og flere afdelingslæger i Yngre Læger i takt med at Danske Regioners beslutning om, at færre skal være overlæger bliver udrullet. Derfor er det vigtigt for mig at understrege, at man som speciallæge også i fremtiden skal have mulighed for at arbejde med en fast øvre arbejdstid og mulighed for overarbejdsbetaling. Det vil sige, at den nuværende afdelingslægestilling, som vi kender den i dag skal bevares,” siger Helga Schultz.

Mere om OK24

Næste skridt i OK24-processen er, at de vedtagne krav fra Yngre Læger skal udveksles med arbejdsgiverne. Det vil ske til december.

I begyndelsen af 2024 vil de egentlige forhandlinger med arbejdsgiverne begynde.