Gå til indhold

OK24: Se, hvad aftalen betyder for dig, der er ansat i staten

Nyhed Yngre Læger

Overenskomstforliget for akademikere, og hermed også læger i staten har en samlet økonomisk ramme på 8,8 procent i perioden 2024-2026. De penge finansierer blandt andet, at din løn stiger 1. april 2024 med 5,89 procent. Derudover er der forhøjelse af pensionen og bedre barselsordninger. Få et overblik over hovedresultaterne for statsansatte her.

Din løn stiger fra april 2024

Fra 1. april 2024 stiger din løn med 5,89 procent, og stigningen omfatter både din grundløn og dine centralt og lokalt aftalte tillæg.
Her kan du se, hvordan lønstigningerne er fordelt i overenskomstperioden:

  • 5,89 procent fra 1. april 2024
  • 1,27 procent fra 1. oktober 2025
  • 0,20 procent fra 1. november 2025

Nyt tillæg for læger i hoveduddannelse

Fra 1. april 2025 får læger i hoveduddannelsesforløb i staten følgende tillæg:
Læger, der ansættes i staten som led i hoveduddannelsesforløbet, får et pensionsgivende tillæg på 41.500 kr. årligt.
  
Læger, der ansættes i staten som led i hoveduddannelsesforløbet og har gennemført 2,5 år i hoveduddannelsesforløb, får et pensionsgivende tillæg på 67.900 kr. årligt. 
  
Hvis du allerede er ansat som hoveduddannelseslæge i staten og får tillæg for at være i en hoveduddannelsesstilling, vil dette dog blive modregnet i det nye tillæg.

Din pension stiger fra april 2025

Hvis du er uddannelseslæge, arbejder i en u-klassificeret stilling eller er afdelingslæge i staten bliver dit pensionsbidrag forhøjet med 0,97 procent pr. 1. april 2025.

Det betyder, at dit pensionsbidrag pr. 1. april 2025 stiger fra 17,10 procent til 18,07 procent.

Ny stillingsbetegnelse i staten: Klinisk adjunkt

Fra 1. april 2024 indføres ‘klinisk adjunkt’ som ny stillingskategori i staten. 
Du kan blive ansat som klinisk adjunkt, hvis du er i gang med et hoveduddannelsesforløb til speciallæge og har videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

Ansættelsen som klinisk adjunkt er tidsbegrænset og udløber senest 3 måneder efter, at hoveduddannelsesforløbet er afsluttet eller på anden vis afbrudt.

Som klinisk adjunkt får du et årligt honorar på 48.106,68 kr. (1. okt. 2023 niveau) for op til 30 timers konfrontationstimer og 80 timers forskning.
  
Det er muligt lokalt at forhandle tillæg til lønnen. 

Stillingen som klinisk lektor ændres

Fra 1. april 2024 ændres stillingen ’klinisk lektor’, så den fremover indeholder både undervisnings- og forskningsopgaver.

Som klinisk lektor får du et årligt honorar på 110.355 kr. (1. okt. 2023 niveau) for 60 timers konfrontationstimer og op til 200 timers forskning og andre opgaver.
 
Det er muligt lokalt at forhandle tillæg til lønnen.

Frit valg i din pensionsordning

Som noget nyt får du mulighed for frit valg på den del af dit pensionsbidrag, der overstiger 15 procent. Det betyder, at du kan vælge mellem følgende:

  • Du kan fortsat få det hele indbetalt som pension.
  • Du kan få pengene helt eller delvist udbetalt som løn.
  • Du kan helt eller delvist indbetale pengene på en opsparingskonto i Lægernes Pension. De penge, du har stående på opsparingskontoen, kan du for eksempel bruge til at finansiere pauser i dit arbejdsliv.

Ny mulighed for opsparing af frihed

Du får mulighed for - inden for visse rammer - at vælge at opspare: 

Den 6. ferieuge (hvis du ikke ønsker at afholde den).

Afspadseringstimer (af overarbejde). 

Formålet med frihedsopsparingen er at give dig øget fleksibilitet og større medindflydelse på, hvornår du ønsker at holde fri.  

Du kan maksimalt have opsparet 15 dage, hvoraf de 8 dage må komme fra afspadsering.

Bedre barsel fra april 2024

Fra 1. april 2024 sker der flere forbedringer på barselsområdet. For børn født 1. april 2024 eller senere betyder det, at fædre og medmødre får ret til yderligere tre ugers barsel med løn. Som flerlingeforældre bliver lønretten forbedret med 13. uger for begge forældre. For trillingeforældre gælder det pr. 1. april, for tvillingeforældre pr. 1. maj. Og som soloforælder (dvs. hvor barnet kun har én forælder på tidspunktet for fødslen) forøges din lønret med 10 uger. Dette gælder pr. 1. april 2024.