Gå til indhold

Tårnhøj tilfredshed med egen læge

Nyhed PLO

Der er meget høj tilfredshed med almen praksis blandt patienterne sammenlignet med øvrige kliniktyper som partnerskabs-, regions- og udbudsklinikker. Det viser en ny undersøgelse lavet for Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Læge ved computeren. Patient ved siden af, der får taget blodtryk

Traditionelle praksisklinikker, der drives efter PLO’s overenskomst og værdier, scorer markant bedre målt på alle parametre end andre kliniktyper som partnerskabs-, regions- og udbudsklinikker. Samme billede tegner sig, når det kommer til antallet af utilfredse patienter, hvor langt flere er utilfredse med de øvrige klinikker end med de traditionelle. 

Undersøgelsens resultater er særligt interessante set i lyset dels af DR’s udsendelser i de seneste måneder om den private koncern alles Lægehus, der driver både udbuds- og partnerskabsklinikker. Derudover er de også interessante, da Sundhedsstrukturkommissionen i sin rapport anbefaler, at det offentlige får helt frie hænder til at benytte forskellige klinikformer, herunder offentligt drevne klinikker og udbudsklinikker, når et ydernummer er ledigt:

”Resultaterne i undersøgelsen understreger, at vi skal styrke de klinikformer, som virker. Og her taler patienterne og PLO tydeligvis samme sprog: Tilfredsheden og kvaliteten er størst i de klinikker, der drives efter PLO’s overenskomst, og som har en ejerlæge, der er fast til stede i klinikken. Og så punkterer resultaterne samtidig fortællingen om, at patienterne blot vil hurtigst mulig til en tilfældig læge – de foretrækker i stedet faglighed og kontinuitet ved at have deres egen faste læge”, siger formand for PLO Jørgen Skadborg om undersøgelsen.

Læs undersøgelsen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet her

PLO har udarbejdet en analyse på baggrund af brugerundersøgelsen, som du kan læse her

Analysens hovedkonklusioner

 • Patienterne ønsker faglighed og kontinuitet ved valg af læge
  • 83 % af patienterne er meget tilfredse/tilfredse med deres læge. I de øvrige praksisformer er det mellem 57 og 67 %.
  • 79 % af patienter er meget tilfredse/tilfredse med lægen som tovholder.
   I de øvrige praksisformer er det mellem 57 og 64 %
  • 73 % af patienterne er meget tilfredse/tilfredse med muligheden for at få en tid til konsultation. I de øvrige praksisformer er det mellem 59 og 64 %
 • Patienterne ønsker faglighed og kontinuitet ved valg af læge
  • Lægens faglighed og muligheden for kontinuitet betyder mest for patienterne, når de skal vælge læge, og det er uanset patientens alder og sygdomsmønster.
  • Kort afstand- og ventetid betyder mindst for patienterne, når de skal vælge læge.