Gå til indhold

PLO om forandringer af sundhedsvæsenets struktur og fremtidens almen praksis

Sundhedsstrukturkommissionen fremlagde modeller for en ny organisering af sundhedsvæsenet tirsdag den 11. juni 2024. PLO har haft plads i kommissionens følgegruppe og deltager i debatten.

Tandhjul

Regeringens Sundhedsstrukturkommission fik i 2023 til opgave at udarbejde et beslutningsgrundlag, som fordomsfrit opstiller og belyser modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsnet, herunder almen praksis. Modellerne skal understøtte et forebyggende og sammenhængende sundhedsvæsen med mere lighed, og som er mere nært og bæredygtigt.

11. juni 2024 offentliggjorde ministeriet kommissionens rapport på et pressemøde - læs nyhed hos ministeriet, hvor du også finder link til rapporten og tilhørende bilag.

Rapporten er i høring frem til 6. august 

'PLO er positiv over for flere anbefalinger' - læs nyhed fra PLO 11. juni 

PLO har haft sæde i følgegruppen, som er inddraget løbende i kommissionens arbejde, og er også blevet bedt om at indsende input.

PLO's input som del af følgegruppen - juni 2023

Læs også:

PLO og KL's fælles input - februar 2024

PLO drøfter anbefalingerne på sine debatter til Folkemødet

PLO'S SIGTELINJER
  • Almen praksis skal styrkes, og der skal være 5.000 praktiserende læger senest i 2035
  • Den danske model for almen praksis skal der bygges videre på – med læger, der selv ejer og driver egne klinikker; fordi det er den struktur, der giver størst kvalitet for vores patienter i form af bl.a. livsvigtig kontinuitet, og som samfundsøkonomisk bedst kan betale sig
  • Med 5.000 praktiserende læger skal det sikres, at borgere i alle dele af Danmark har deres egen faste læge og frit lægevalg
  • Honorarsystemet skal ændres, så praktiserende læger har et stærkere incitament til at slå sig ned de steder i landet, hvor der bor flest syge borgere.
  • Tilgængeligheden skal forbedres i takt med, at vi bliver flere læger; men tilgængeligheden skal især blive bedre for de patienter, der har de største behov: De ældste, de multisyge og kronisk syge og patienter med psykiske lidelser
  • Med 5.000 praktiserende læger skal det sikres, at flere bliver hjulpet og får løst deres problemer i det nære sundhedsvæsen uden at få brug for indlæggelse på et hospital eller i psykiatrien
  • Vi skal sikre en meget bedre koordinering på tværs, så patienter ikke oplever at blive "slået hjem til egen læge" og på ny med lægens hjælp skal bevæge sig ud i sundhedsvæsenets krinkelkroge
  • Digitalisering og datadeling skal styrkes i fremtiden til gavn for patientbehandlingen

Sigtelinjerne blev gennemgået af PLO's formand Jørgen Skadborg til PLO's repræsentantskabsmøde 4. november 2023.

Udmeldinger fra PLO i strukturdebatten

I flere medier og sammenhænge har PLO delt input og holdninger til sundhedsvæsenets fremtidige struktur. Her er et udvalg.

PLO-formand Jørgen Skadborg står inden for i stor hall. Han kigger ind i kameraet

Vi udtaler os gerne

Er du fra pressen, så kontakt os gerne, hvis din historie om fremtidens sundhedsvæsen kan bruge de praktiserende lægers perspektiv

Læs mere