Gå til indhold

Hvordan ser lægerne selv på opgaven for almen praksis?

Nyhed PLO

En øget satsning på almen praksis med 5.000 praktiserende læger skal bruges til at sikre god lægedækning med fast læge til alle, øget tilgængelighed og opgaveudvikling, så flere får hjælp i deres nærmiljø, fremhævede PLO’s formand i sit indlæg på Danske Regioners konference Sundhed for alle.

Jørgen Skadborg på Sundhed for Alle (foto af Danske Regioner)

I talen gennemgik Jørgen Skadborg, hvad almen praksis kan levere, hvis man er parat til at sætte handling bag den brede politiske aftale om, at vi om godt ti år skal være 5.000 praktiserende læger – 43 % flere end i dag.

Han talte især om tre emner:

  1. God lægedækning i hele landet
  2. Øget tilgængelighed til egen læge især for dem, der har størst behov
  3. Opgaveudvikling, så flere får hjælp i deres nærmiljø, og færrest muligt får brug for indlæggelse på hospitalerne  

Han nævnte blandt andet, at han ser frem til - i samarbejde med det offentlige - at reformere honorarsystemet, så praktiserende læger i fremtiden får stærkere tilskyndelse til at slå sig ned de steder i landet, hvor der bor flest syge.

Tilgængeligheden til egen læge skal især forbedres for de patienter, som har det største behov. På samme tid skal aftalen med det offentlige understøtte, at vi først og fremmest sikrer bedre omsorg for dem med størst behov, understregede han.

Mod slutningen af talen fremhævede Jørgen Skadborg stress, angst, let depression og mistrivsel og svært psykisk syge som et sygdomsområde, det er vigtigt, at primærsektoren, herunder praktiserende læger, bedre skal kunne hjælpe end i dag, sagde han.
 
Læs talen her – det talte ord gælder.

Relaterede Nyheder