Gå til indhold

Patienterne skal hjælpes bedre, når hospitalet afviser henvisninger fra egen læge

Nyhed PLO

Mange praktiserende læger oplever, at en henvisning til hospitalet bliver afvist uden forklaring fra hospitalet – og uden at patienten får at vide, hvorfor henvisningen afvises. Hospitalerne og almen praksis i Region Hovedstaden har derfor i samarbejdsprojektet ’HAPS’ afprøvet nye og simple arbejdsgange, der skal styrke samarbejdet mellem praktiserende læger og hospitalet – og som i sidste ende skal gøre forløbet hurtigere og mere gennemsigtigt for patienterne. Arbejdsgangene udbredes nu til alle hospitaler i hovedstaden.

Fremover skal hospitalslægen altid fortælle den praktiserende læge, hvorfor henvisninger bliver afvist, så lægen hurtigt kan hjælpe patienten videre. Derudover kan den praktiserende læge som noget nyt nøjes med at sende de supplerende oplysninger til hospitalet uden at skulle sende en ny henvisning.  

Hospitalet skal desuden altid sende et digitalt brev til patienten, hvis en henvisning afvises. Brevet forklarer, at henvisningen er blevet afvist, og at patienten kan kontakte henvisende læge, så patienten kan stille spørgsmål til afvisningen og det videre forløb. 

De nye arbejdsgange er tidsbesparende for patienterne, hospitalet og almen praksis og gør, at patienterne hurtigere kommer i gang med rette behandling. Hospitalets anvisninger kan synliggøre, hvilke problemstillinger der kan håndteres i almen praksis uden hospitalsundersøgelse, og understøtte, at flere henvisninger på sigt vil blive sendt til korrekt afdeling med tilstrækkelige oplysninger. Afprøvningerne har også vist, at dialogen medfører færre afviste henvisninger. De praktiserende læger har taget godt imod initiativet.

Baggrunden for, at alle hospitaler nu indfører de nye arbejdsgange, er dialogen på tværs i samarbejdsprojektet mellem hospitaler og almen praksis. Arbejdsgangene er i første omgang afprøvet på Kardiologisk Afdeling på Nordsjællands Hospital. 

Jeg glæder mig til at tale endnu oftere med mine kolleger på hospitalerne. For patienten skal hurtigt videre fra limbo, når regionens medarbejdere må afvise en henvisning fra os i almen praksis. Helst så jeg gerne at vi fik fjernet os helt fra dette med at afvise henvisninger, men denne dialog giver nye muligheder for at samarbejde om afviste henvisninger.

Peder Reistad, praktiserende læge, formand for PLO-Hovedstaden