Gå til indhold

Personalemangel i sundhedsvæsnet rammer patienterne hårdt

Nyhed Lægeforeningen

Rekrutteringskrisen og personalemanglen i sundhedsvæsnet er alvorlig. I ny rundspørge svarer flere end hver anden læge, at de oplever, at det er så svært at rekruttere speciallæger til deres afdelinger, at færre patienter behandles, og at flere patienter må vente længere. ”Manglen på speciallæger og andre sundhedspersoner stikker dybt, og det går i sidste ende ud over patienterne,” siger Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen.

I en ny rundspørge fra Lægeforeningen svarer flere end hver anden af de adspurgte hospitalslæger, at de oplever eller hører om, at det er svært at rekruttere speciallæger til deres afdelinger. Helt aktuelt svarer 46 procent af læger i undersøgelsen, at der lige i øjeblikket er ubesatte speciallægestillinger på deres respektive hospitalsafdelinger. Og de afledte effekter af de ubesatte stillinger er til at føle på. I januar 2023, hvor rundspørgen blev afsluttet, svarede hele 57 procent, at de oplever, at der pt. er patienter, der venter længere på behandling, fordi der er ubesatte sundhedsprofessionelle stillinger på deres afdelinger.

”Det er en alarmerende tilstand, vi nu står i. Personalemanglen er blevet så stor, at patienter må vente længere på ikke-akut behandling, og at hospitaler lukker sengepladser, som også rammer det akutte område, selvom der er patienter, der venter.” siger Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen.

Stor mangel på sundhedsprofessionelle

Rundspørgen viser desuden, hvor hårdt den udbredte mangel på sygeplejersker m.v. slår igennem. 88 procent af læger svarer, at der i øjeblikket er ubesatte sygeplejerskestillinger på deres afdelinger.

I rundspørgen angiver 33 procent af læger, at de dagligt eller ugentligt oplever, at deres afdeling er nødt til at lukke sengepladser som følge af personalemangel, og 45 procent af læger svarer, at personalemanglen betyder, at deres hospitalsafdelinger behandler færre patienter, end hvis de var fuldtallige.

”Rundspørgen vidner om en ond spiral, hvor personalemangel fører til færre behandlinger, så ventelisterne stiger, men hvor der lukkes sengepladser, selv om der er patientgrundlag til at holde dem åbne. I så tilspidset en situation er vi nødt til at bruge det tilgængelige personale klogt, det kræver akut prioritering,” uddyber Camilla Noelle Rathcke.

Prioritering, forebyggelse og forventningsafstemning

”Det er positivt, at regeringen har meldt klart ud, at der er problemer, der skal tages hånd om. Der er desværre ikke noget quickfix, men på kort sigt bør regeringen sikre en version 2.0 af behandlingsgarantien, som giver bedre muligheder for at behandle de mest syge først. Samtidig skal der sættes fuldt blus på alle dele af rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft nu og her,” siger Camilla Rathcke.

Hun efterlyser samtidig en grundig analyse af, hvordan kapaciteten i sundhedsvæsenet - ikke mindst personalekapaciteten – bruges i både det private og offentlige. Især med fokus på at styrke det offentlige sygehusvæsen og for at sikre rekruttering og fastholdelse af det nødvendige personale.

Samtidig er det afgørende, at regeringen tager ansvar og initiativer, som vil gøre sundhedsvæsenet mere robust de kommende år, understreger Lægeforeningens formand.

”Desuden skal regeringen blive ved med at forventningsafstemme med befolkningen. Der skal ske en åben og tydelig prioritering af, hvad det offentligt finansierede sundhedsvæsen vil kunne og skal tilbyde de stadig flere patienter,” siger Lægeforeningens formand.