Gå til indhold

PLO og DSAM: Lægers faglighed kan ikke sættes på formel

Nyhed PLO

Bolette Friderichsen, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), og Jørgen Skadborg, formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har skrevet et indlæg om brugen af videokonsultationer i lægevagten.

Indlæg bragt i Fyens Stiftstidende den 21. september 2023.

Tak til Fyens Stiftstidende for en indsigtsfuld leder (15.9.) om brugen af videokonsultationer i lægevagten, som Radio 4 og Avisen Danmark på det seneste har sat fokus på.

Vi er enige i, at der ikke kan laves en retningslinje eller vejledning, der præcist beskriver, hvornår patienter skal have en konsultation via e-mail, på telefon, ved hjælp af video eller fysisk fremmøde. Det ville svare til, at man satte hele det lægefaglige skøn, der udøves i alle visitationer af patienter, på en formel, som dækkede over alle sygdomme og alle de forskelle, der er på patienterne. I praksis ville det blive en papirtiger, som det ville tage længere tid at vedligeholde og administrere, end vi ville bruge på rent faktisk at visitere patienterne. Og antallet af fejl ville næppe blive reduceret af den grund.

Vi kender ikke og kan ikke kommentere de konkrete sager, der har været omtalt. Men det er altid meget tragisk, når der sker fejl, der får fatale konsekvenser. Antallet af fejl i lægevagten er heldigvis meget lavt, når man holder det op imod de tusindvis af opkald, der foretages hver eneste dag og nat. Når det er sagt, skal vi selvfølgelig tage ved lære af fejlene og gøre vores yderste for, at de ikke gentager sig. Det gælder uanset, om konsultationen sker på video eller ej. For faktum er, at der også kan ske fejl, når konsultationen foregår via e-mail, på telefonen eller ved et fysisk fremmøde. Det betyder ikke, at der er noget galt med f.eks. fysiske konsultationer. Det betyder, at lægen desværre har lavet et fejlagtigt skøn; enten i brug af medie og/eller ved selve udredningen af patienten.

Det vil altid være en konkret lægefaglig vurdering, om en patient har symptomer, der er så alvorlige, at patienten skal tilses fysisk af en vagtlæge eller på en akutmodtagelse. På den ene side kan lægen ikke sende alle ind, for så sander systemet til, og vi får engelske tilstande med timelange ambulancekøer foran sygehusene. På den anden side skal lægen sørge for, at alt, hvad der ikke kan vente til behandling hos egen læge næste morgen, bliver tilset.

Video blev indført i den seneste overenskomst mellem PLO og Danske Regioner – både hos de praktiserende læger i dagtid og i lægevagten. Det skete bl.a. efter positive erfaringer under corona-nedlukningerne. Det er en kontaktform, der i en række tilfælde kan give god mening, fordi vi som læger kan danne os et bedre overblik, end når vi alene taler i telefon med vores patienter. Samtidig kan det i visse tilfælde spare patienterne besværet med at skulle bevæge sig ned til deres læge eller til et sygehus med en akutmodtagelse.

PLO har aftalt med Danske Regioner, at vi løbende følger anvendelsen af video, og vi har i fællesskab afsat penge til et forskningsprojekt, der kigger nærmere på brugen af videokonsultationer. For selvfølgelig skal vi evaluere på erfaringerne, når vi tager en ny kontaktform i brug.

På den måde er vi godt i gang med at opnå forskningsbaseret viden på området, så vi kan bruge video både i klinikkerne og i lægevagten til størst mulig gavn for vores patienter.