Gå til indhold

Praktiserende læger opsiger vagtaftale i Region Sjælland

Nyhed PLO

Pressemeddelelse: Forhandlingerne om en ny lægevagtsaftale mellem Region Sjælland og Praktiserende Lægers Organisation Sjælland (PLO-Sjælland) er strandet. PLO-Sjælland har derfor meddelt regionen, at de ser sig nødsaget til at opsige lægevagtsaftalen, da de ikke længere ser sig i stand til at opfylde den snart 14 år gamle kontrakt.

"

Det har i flere år været lægernes ønske at indgå en ny aftale, der moderniserer lægevagten. Dette har desværre ikke været muligt, på trods af langstrakte forhandlinger.


Opsigelsen sker med det aftalte opsigelsesvarsel på seks måneder, og lægerne vil uændret passe lægevagten i opsigelsesperioden. Det er PLO-Sjællands håb og forventning, at der i denne periode kan forhandles en aftale på plads om en ny, tidssvarende lægevagt.


Skulle det mod forventning ikke vise sig muligt at nå til enighed om en ny aftale, vil de praktiserende læger også efter 1. september sikre, at patienterne tilbydes lægehjælp i vagttid. Men i så fald bortfalder eksisterende lokalaftaler, der blandt andet beskriver, hvilke konsultationssteder lægerne skal betjene.


Formand for PLO-Sjælland, Camilla Høegh-Guldberg, udtaler:


Region Sjællands nuværende lægevagtsaftale er fra 2007, og siden dengang er der sket en række afgørende ændringer. Vi er i dag 15% færre læger til at dække vagterne, samtidig med at gennemsnitsalderen for de praktiserende læger er steget væsentligt. Knap 30% af de erhvervsaktive læger er på nuværende tidspunkt over 60 år.


Når vi er færre og ældre læger, har vi vanskeligt ved at løfte en uændret vagtopgave ved siden af vores praksis i dagtid, og hvis ikke der sker ændringer, vil det gå ud over både fastholdelse og rekruttering af praktiserende læger til vores region. Det vil især få betydning for borgerne i yderligt beliggende områder – i vandkanten - som allerede i dag er ramt af mangel på praktiserende læger”.


”PLO-Sjælland kan godt levere en velfungerende lægevagtsordning, men vi er nødt til at tilpasse serviceniveauet og reducere bemandingen, så det passer til de nuværende lægeressourcer. Det er vigtigt for mig at understrege, at årsagen til de strandede forhandlinger ikke handler om penge til lægerne. Det handler derimod om, at det ikke er realistisk fortsat at drive decentrale konsultationssteder, som da den nuværende aftale blev indgået i 2007”.   


Camilla Høegh-Guldberg peger på, at Sundhedsstyrelsen i sine faglige anbefalinger siger, at konsultationssteder i Lægevagten bør placeres i tilknytning til sygehuse med akutmodtagelser.


”Lægevagten kan ikke videreføres uforandret, når der sker store ændringer i det omliggende sundhedsvæsen. Lukning af små sygehuse og samling af specialiserede sundhedstilbud på færre geografier har efterladt vagtlæger i Region Sjælland isoleret på lokationer, hvor vi er langt væk fra nærmeste akutsygehus. Dette er i klar strid med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.”

”Det er forståeligt, at længere afstand til nærmeste konsultationssted kan fremkalde stærke reaktioner i de berørte lokalsamfund. Men vi kan sikre større kvalitet og tryghed for borgerne ved at samle vagtlægerne på færre adresser, og samtidig kan vi fremtidssikre Lægevagten og styrke rekrutteringen af praktiserende læger til Region Sjælland,” slutter Camilla Høegh-Guldberg.
FAKTA
Lægevagten er et tilbud om almen lægehjælp ved akut opstået sygdom til borgere uden for de praktiserende lægers åbningstid - det vil sig mandag-fredag kl. 16.00-8.00 samt i weekender og på helligdage. Dette tidsrum benævnes vagttiden.


I fire ud af fem regioner – herunder Region Sjælland - varetages denne opgave af de praktiserende læger.


Vagtaftalen i Region Sjælland beskriver de nærmere rammer for, hvordan de praktiserende læger i regionen skal løse opgaven.


Selv uden en vagtaftale vil de praktiserende læger være forpligtet til at levere lægehjælp til borgere i Region Sjælland ved akut opstået sygdom i vagttiden.


 


"