Gå til indhold

Repræsentantskabet anbefaler et ja til OK24

Nyhed Yngre Læger

Et flertal af repræsentantskabet i Yngre Læger har vedtaget at tilslutte sig Yngre Lægers bestyrelses anbefaling om at stemme ja til OK24-forliget. Samtidig har repræsentantskabet besluttet, at overenskomstforliget bliver sendt til urafstemning blandt medlemmerne af Yngre Læger. Afstemningen starter tirsdag den 12. marts.

Højere løn og pension, bedre ulempetillæg, mere fleksibilitet og nye muligheder for afdelingslæger. Sådan lyder nogle af elementerne i de overenskomstforlig, som Yngre Læger og Akademikerne har indgået for ansatte på statens, regionernes område og det kommunale område. 

Ved et eksordinært repræsentantskabsmøde mandag den 11. marts har Yngre Lægers repræsentantskab tilsluttet sig bestyrelsens anbefaling om at stemme ja til aftalerne. 

Yngre Lægers repræsentantskab debatterer det nye overenskomstforlig på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 11. marts 2024.

”For os i bestyrelsen har det været afgørende, at vi med OK24 er lykkedes med at sikre en forventet reallønsstigning på tværs af det offentlige område i den kommende overenskomstperiode,” siger Yngre Lægers forperson, Helga Schultz og fortsætter:

”Vi har valgt at prioritere midler til at honorere arbejdet om aftenen og natten ved at forhøje ulempetillæggene – især for speciallæger - og det er lykkedes at sikre en markant pensionsforhøjelse – især for uddannelseslægerne. Samtidig åbner OK24 for nye muligheder for vores mange speciallæger.”

”Jeg er derfor glad for, at en enig bestyrelse og et flertal af repræsentantskabet bakker op om overenskomstforliget,” siger Helga Schultz.

Afstemning starter tirsdag 

Med opbakningen til overenskomstforliget har Yngre Lægers repræsentantskab samtidig besluttet at sende forliget til urafstemning blandt Yngre Lægers medlemmer. Afstemningen begynder tirsdag den 12. marts, hvor alle medlemmer – uanset om man arbejder i en region, i staten eller i en kommune – modtager en stemmeseddel på mail.

”Jeg håber, at rigtig mange medlemmer vil benytte sig af deres demokratiske ret til at stemme om overenskomstforliget. Det er vigtigt for vores forening, at man  bruger sin mulighed for at stemme,” lyder det fra Helga Schultz.

Det er det samlede forlig, der skal stemmes om i én samlet pakke. Det vil sige, at både Akademikernes forlig i staten, regionerne og kommunerne og Yngre Lægers eget forlig med Danske Regioner indgår i pakken, som medlemmerne skal stemme om.

Afstemningen foregår elektronisk, og alle stemmesedler bliver sendt med mail i løbet af tirsdag den 12. marts. Afstemningen løber frem til den 8. april 2024 kl. 12.