Gå til indhold

Yngre Lægers bestyrelse anbefaler et ja til OK24

Et flertal af Yngre Lægers repræsentantskab tilslutter sig bestyrelses anbefaling om at stemme ja til OK24-forliget og har samtidig vedtaget at sende forliget til urafstemning blandt medlemmerne. Læs bestyrelsens anbefaling her.

Her er bestyrelsens anbefaling, som et flertal af Yngre Lægers repræsentantskab tilsluttede sig på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 11. marts 2024: 
 
”Yngre Lægers bestyrelse anbefaler, at medlemmerne stemmer ja til OK24-resultatet ved den forestående urafstemning.

Bestyrelsen har i sin anbefaling lagt vægt på, at det på tværs af det offentlige område er lykkedes dels at sikre en økonomisk ramme, der forventeligt sikrer en reallønsudvikling på forventeligt mindst 3,5 pct. i perioden, og dels at skabe et par principielle nybrud. Således overgår man til det mest retvisende lønindeks som grundlag for reguleringsordningen, hvilket forventes at føre til en højere gennemsnitlig lønudvikling fremover, og dels indfører man en såkaldt ultimoforhandling, som reelt kan gøre den økonomiske ramme en del større, hvis den private sektors lønudvikling fortsætter som forventet.

Herudover er det lykkedes at udvikle de overenskomstmæssige rammer for speciallæger, så den hidtidige afdelingslægestilling i endnu højere grad end tidligere vil være attraktiv som både slutstilling og som udviklingsstilling for speciallæger.

Bestyrelsen lægger også vægt på, at der er prioriteret midler til at honorere arbejdet om aftenen og natten ved at forhøje ulempetillæggene, at der er sikret ordnede og ensartede forhold for læger, der skal arbejde på tværs af regionsgrænser, og det er lykkedes at sikre en markant pensionsforbedring for navnlig uddannelseslæger.

På det statslige område hæfter bestyrelsen sig især ved, at det er lykkedes at opnå et centralt fastsat tillæg til læger i hoveduddannelse, så en stor del af lønforskellen mellem regional og statslig ansættelse udlignes for de læger, der som led i deres hoveduddannelse skal skifte mellem de to ansættelsesområder.

Alt i alt er det bestyrelsens opfattelse, at OK24-resultatet på en række områder giver markante og mærkbare forbedringer for lægerne, og at resultatet peger fremad mod en mere tidssvarende og attraktiv karrierestruktur.”